is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In alle geval ie het Zeker, dat de soort welke onlangs inden Wandel gebragt is, zich wezentlijk onderscheidt vto die soorten die tot heden toe beschreven zijn. B er g is van meening, uit hóófde van den algemeenén vorm van hét zakje', de minder doordringende reuk, de smerige én zachte consistentie der muskus-zelfstandigheid, wêlké in dé Thibetaansche soort veel spoediger droogt, ze te rangschikken onder de Siberische muskussóörten; men wéét trouwens, dat deze soort wegens hare eigenschappen van mindere waarde en deugdzaamheid is. Het zakje zelf is eirond van gedaante, 2 duitii lang, zonder holligheid op de Onbedekte èn sterk gewelfd óp de harige zijde; het is 1 duim dik; aan den eenén rand is het zakje geheel bedekt door debuikhuid, en aan de tegenóvétgestelde rand bespeurt men eene breede lijn of vore Van 5- lijnen en aan de roede, welke een halve duim voórüitsteekt, eene smalle huidrand. Aan het uiterste gedeelte van de gewelfde oppervlakte is het zakje bedekt niet óen zeer groot aantal lange, zachte, buigzame haren, welke allen naar voren gekeerd zijn en zoodanig gekruld en open’, dat *j de1 opening volkomen bedekken. In hun gehéél gezien schijnen deze haren helder bruin, een Weinig gespikkeld té zijn, zich verbreedende inden vorm vaneen penseel en in het midden slechts eene vore; het zakje heeft alzoo het ennzien van eene kuif van 7 duimen lang en 2 duimen hoog. Meestal zijnde haren slechts half zoo dik als die van de muskus van Tbibet en Assam; zij zijn circa drie duim lang, golvend , régts en links gebogen, naar de basis toe lichter Van kleur , terwijl de bovenste helft ineen fijn haar eindigt, Waaronder ze iets donkerder en' van ééne mikroskopische uilige structuur zijn. Onder de bovenste haren vindt' men een schaars, veel fijner, korter en lichter haar, makr m’erigens van gelijke anatomische strtictuui-. De' haarlaag Van dat gedeelte dat meer naar het centra rn vah de welving Van het zakje nadert, is geheel en al overdekt door de lange Wen van den omtrek en is alleen zigtbaar als men de Wge bovenste haren een weinig verwijdert. Overigens

85