is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stuk bij het vast worden zich eigenaardig heeft zamengetrokken en alzoo eene fijnkorrelige oppervlakte , die men gaD' zenhuid noemt, bekomen heeft. Die ganzenhuid komt d°ol wasschen met bijzondere vloeistoffen, die de uitwendig a*®' gehechte aardachtige deelen oplossen en de zuivere ken1 ontblooten, duidelijk te voorschijn en stelt dan een kent®13' ken van deze soort daar. leder stuk is geheel en al ©®*; puntjes en kleine wratvormige verhevenheden , even B^s speldenknoppen bezet. Door deze wassching blijft de z©' vere hars bijna geheel onaangetast en behoudt die ganz®11' huid, welke echter in Oost-Indië bijna geheel wordt, doordien men aldaar gewoon is de stukken messen af te snijden. De gezuiverde stukken vertoonen verschillende kleuren > en wel van bijna kleurloos bleekgeel tot donkerbruinrood i en zijn, uit den aard van hun ontstaan, meer of mind®1 met insekten , aard- en plantdeelen verontreinigd. In ruwen toestand komt de copal zelden naar Europa. In Salem, in Koord-Amerika, is eene aanzienlijke was' scherij, welke aanzienlijke hoeveelheden als Salem-copal ,lJ den handel brengt. Deze Zanguebar-copal is de hardste, edelste en duurst onder al de copal-soorten en levert de duurzaamste lab , et> wordt daarom in Engeland uitsluitend aangewend tot her®1' ding der bekende Engelsche koetslak. Op de breuk vertoog zij eene gedeeltelijk matte, soms glasachtige vlakte, laat zi®b niet zonder af te splinteren, snijden, bezit bijna de van barnsteen, laat zich slijpen en polijsten en wordt ve®l' vuldig, even als deze, gebruikt tot vervaardiging van voorw®1" pen van opschik. Een kenmerk voor deze soort is hare komen helderheid en doorzigtigheid der stukken, om even of zij licht of donkergekleurd zijn, zoo dat doffe ex®®1' plaren tot de zeldzaamheden behooren, hetwelk een be"Üs is van haar gering watergehalte en den hoogen ouderd®®1 der hars. 2. Copal van Siërra Leone deze komt het naastbij de vo®r gaande soort, zij is weinig minder hard en meestal °o^

144