is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voornamelijk van het hoofd, welke zich weldra aan alle deelen van het ligchaam mededeelen en heeft den dood ten gevolge; 0,2 grm. was voldoende om een hond te dooden. Zij contracteert de pupil. (Aunuaire de thérapeulique par Bouehardat 18G4 p. l'O- Over de bereiding van bromiurn-zouten, door F. Klein. Brometum cnlcicum, 1 deel fijn gewreven amorphe phosphorus wordt in eene wrijfschaal mer eene genoegzame hoeveelheid water (30—40 deelen) gewreven, het glas met den inhoud onder eene goed trekkende schoorsteen gezet en er langzamerhand 12% deelen bromium bijgedaan. Het bromium verbindt zich met de phosphorus onder vuurverschijnselen , doch die niet gevaarlijk zijn en de vloeistof verhit zich vrij aanzienlijk. Zoodra na iedere toevoeging van bromium de reactie voorbij is, roert men met den stamper goed om en voegt dan eerst op nieuw bromium toe, wanneer de vloeistof begint kleurloos te worden Wanneer al het bromium verbruikt is, brengt men de schaal met do vloeistof op een zand- of waterbad, verhit zoo lang, tot dat de aanvankelijk bruine vloeistof waterhelder is geworden en vermengt ze dan met eene oplossing van bromium in water, lot dat de flaauwe lichtgele kleur niet meer verdwijnt. De zure, van het bezinksel afgegoten vloeistof wordt dan met verdunde kalkmelk tot verzadiging toe vermengd. In het eerst verdwijnt de ontstane nederslag dadelijk weder, zoodra echter een blijvend praecipitaat is ontstaan , gaat men voort voorzigtig kalkmelk toetevoegen, tot zoolang de vloeistof flaauw aicalisch reageert. Men filtreert nu van het praecipitaat af, waseht dit laatste uit, en verdampt het Altraat, waarbij dan de geringe overvloed van bijlende kalk, door aantrekking van koolzuur

172