is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nitgedampt. Daarna werd zoo lang van eene oplossing l(’Btl zuivere carbonas kalicus toegevoegd als nog eene troebelmg ontstond , het praecipitaat bezonken . gefiltreerd en tot kris talscbieting nitgedampt-, daarbij zonderde zich voortdurend nog sulplias calcicus af, en hoewel de vloeistof meermal®0 van de zich uitscheidende gips werd afgefiltreerd , gelukt® het toch niet, eene volkomen gipsvrije oplossing te bekomen. De uit de verdampte oplossing bekomen grooter® kristallen waren vrij van gips; de tot droog verdampte mo®' derloog leverde echter een cenigzins gipsbevattend poeder vormig brometum kalicutn. Er waren gebruikt 100 grßir‘ bromium , 8 gram phosphorus , de noodige hoeveelheid kalk melk en 104 gram sulplias kalicus , benevens eene gering® hoeveelheid carbonas kalicus ; daaruit werden bekomen 12® gram brometum kalicum. Op gelijke wijze wordt brometum natricum bereid. {Keus Jahrh. f. Th arm. en Hager’s pharmaceuti«&e Centralhalle 1804 , No, 9). Scheikundig onderzoek der oleum nuc. moschata® aethereum door J. Cloez. De muskaatnoot is zijn specerijachtige reuk en zijne pr kelende eigenschappen verschuldigd aan eene vtij overvlo® dige vlugge olie, die nog niet scheikundig onderzocht is ëB worden. Ten einde al de olie uit de noot te bekomen , wordt laatste tot grofpoeder gebragt en door sulphidum carboni®0® of aether sulphuricus uitgetrokken, waarna de gebruikte vlo®1 stof op het waterbad door destillatie wordt verwijderd, het boteraebtig overblijfsel bij 200u op een oliebad wordt g‘,J destilleerd ; of heter drijft men een stroom waterdamp door, die al de vlugge olie medevoert, welke ineen koelden ontvanger wordt gecondenseerd. De aldus bereide muskaatnootolie stolt geene bcpsa scheikundige soort daar; aan de warmte in eene retort W

174