is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overgestelde rigting digt gedraaid en alzoo de balsem er door geperst wordt, De alzoo nog bekomen balsem wordt nu bij die inden pot aanwezig gevoegd, waarna men de bekoelde balsem den volgenden dag weegt, en ze in tecomates of kalabasflesschen gevuld naar de markt brengt. De tegenwoordige prijs is 5 realen per pond. Wanneer de balsem moet gezuiverd worden, zoo blijft de pot met den inbond gedurende eenige dagen staan, waarbij zich de on* zuiverheden afzonderen en boven op drijvende kunnen verwijderd worden. Ook drijft er steeds nog een weinig water op den balsem aan de opening van den kalabasch-fiesch » welke laatste in banaanbladeren gewikkeld wordt, terwijl de opening met een prop daaruit vervaardigd gesloten wordt. „Men bekomt ook nog op dergelijke wijze eene zeer fijn® soort van balsem uit de gebroken peulvruchten. (Hanbury vermoedt echter en zeker te regt, dat deze soort door eenvoudige uitpersing en niet door uitkoking verkregen wordt). Des® soort vereischt eene omslachtiger en zorgvuldiger behandeling, en daar zij niet zeer gezocht is, zoo komt zij slechts zelden voor. Ik geloof dat deze de zoogenaamde Balsaffl0 blanco is. Ook destilleert men uit de bloemen nog eeu kostbaar en welriekend Aguardiente, van veel betere kwa* liteit dan eenige brandewijn, welk destillaat onder den naaö van Balsamito bekend is.” „Een krachtige boom kan gedurende dertig jaren achtereen balsem opleveren, en wanneer men hem dan vijf of zes jareU in rust laat, kan hij op nieuw in gebruik genomen worden-De inzameling van den balsem begint op boven vermelden tijd en eindigt tegen de maand van Mei. Gedurende den regentijd heeft er geene inzameling plaats , hoewel eenig® weinige ondernemende Indianen van 15 Julij tot 15 Augustus met dit bedrijf voortgaan, gedurende welken tijd het inden regel niet regent.” „Elke week wordt het kloppen van den bast en aanbreng®ll van lappen slechts 4 dagen bewerkstelligd, hetwelk alz°° vier eosechas (oogsten) iedere maand uitmaakt.” „Wanneer de afzondering van den balsem vermindert»

216