is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITTREKSELS UIT BINNEN- EN BUITENLA.NDSCHE TIJDSCHRIFTEN.

Chemie, pharniacie, pharmaco|(nasie< Bepaling van het morphin gehalte in opium; door dr. H. Hager. 100 deelen goed gedroogde tot poeder gebragte opium borden in eene mortier bij de gewone temperatuur met eene genoegzame hoeveelheid eener verzadigde oplossing van oxatas ammonicus tot een dunnen brij gewreven en met zoo veel ammonia vermengd, dat het mengsel flaauin, maar duidelijk ammoniakaal ruikt. Deze brij laat men een uur lang stil staan en verdunt ze dan, onder wrijving met den stamper, met zoo veel alcohol van 0,830 0,835 sp. gew. totdat er 1500 deelen verkregen zijn. Dit goed bewerkte mengsel "'ordt nu op een filtrum gebragt en men draagt zorg om de bovenrand daarvan met alcohol bevochtigd te houden en °ofc gedurende de filtratie zulks vol te houden. Het vocht filtreert gemakkelijk en spoedig. De overbiijvende massa op het filtrum wordt nu zoolang met alcohol van dezelfde sterkte afgewasschen, waarbij men ze met eene glazen staaf voorzigtig van tijd tot tijd omroert, tot dat het afgeloopende vocht geelachtig gekleurd is. Bij ket filtraat droppelt men nu eene waterige oplossing van acidum oxalicum, tot dat het vocht zuur reageert, voegt hog circa 100 deelen water bij en dampt in eene porceleinen schaal tot eene dunne siroopdikte uit, of zoo ver , dat de uitdampende vloeistof opgehouden heeft naar alcohol to ruiken. Men laat nu volkomen bekoelen en behandelt het 8e S. 6e J. lï