is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dewijl de levertraan op zich zelve reeds de vertering bemoeijehjkt.

De eenvoudigste methode om de levertraan met ijzeroxy. dul te voorzien, is de bijmenging van stearas ferrosus. Wanneer men 3 deelen acidum stearicum, 1 deel gekristalliseerde carbonas natricus en omtrent 10 deelen gedestilleerd water onder verwarming met elkander verbindt, dn oplossing met 10—15 deelen koud gedestilleerd water verdunt en nu met eene oplossing van 1 deel gekristalliseerde zuivere sulphas ferrosus onder omroeren schielijk vermengt, zoo bekomt men een wit; praecipitaat, dat mot water uitgewasschen , uitgeperst, eerst inde lucht, daarna op eene laauw warme plaats gedroogd, een poedervormig geelachtig praeparaat daarstelt , dat circa !0 pCt. ijzeroxydul bevat en gemakkelijk in heete levertraan oplost, doch bij bekoeling de vloeistof gedeeltelijk troebel afgescheiden wordt en eerst, na gedurende eenige dagen stil gestaan te hebben een ligb bezinksel vormt. Er werden bij voorbeeld 10 deelen van het poeder in 80 deelen verwarmde levertraan opgelost en daarna met 160 deelen koude levertraan vermengd, om een mengsel van 0,5 pCt. ijzeroxydul te bekomen. Bij de bewaring wordt het mengsel langzamerhand donkerder gekleurd en er zondert zich bij rust een basisch stearas ferrosus in wolkachtigen vorm af, die bij schudden gemakkelijk weder met de olie vermengd wordt. De smaak van deze levertraan is onveranderd en niet ijzerachtig. Verliezen wij niet uit het oog, dat de vetzuren de eigenlijk therapeutische beginselen in levertraan uitmaken, zoo is ontegenzeggelijk de bijmenging van stearas ferrosus de eenvoudigste en beste weg, om de werking' der levertraan te ondersteunen en dit des temeer , daar de geneesheer tevens eene naauwkeurige bepaling van de hoeveelheid bezit en de bereiding van deze ijzerbevattende levertraan ex tempora geschieden kan, wanneer slechts dit stearas ferrosus dat zich goed laat bewaren, in voorraad aanwezig is. De tartras ferrosus lost niet op in levertraan. Wordt dit zout er mede zamengewreven en vermengd, zoo scheidt het

286