is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1865, 1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hen , die ongeroepen door het vervullen van spreekbeurten zóóveel bijdragen , om iedere vergadering belangrijk en nuttig voor de toehoorders te doen zijn, als ook aan die leden, die door de vele bijdragen voor de verzamelingen alles aanwenden, om die inrigtingen meer en meer belangrijk te doen worden. Algemeen was de geestdrift toen de wensch geuit werd voor den voorspoed der Pharmaceuten , de uitbreiding der Maatschappij, de bestendiging der bestaande Departementen en de goede harmonie van Bestuur en leden van het llotterdamache Departement onderling. Mogt ouder de kunstbroeders in het algemeen een geest bestaan, gelijk door dezen feestavond is bewezen de leden van het Departement Rotterdam te bezielen , dan kan er waarlijk veel goeds door de Nederlandscke Maatschappij ter bevordering der Pkarmacie tot stand gebragt worden.

313