is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITTREKSELS UIT BINNEN- EN BUITENLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN. Chemie) plmrmacie , pharmacognogie.

Verbeterde methode om strychnin uit den inhoud der maag, de spijzen enz. in gerechtelijke gevallen af te zonderen j door F. Janssens. Het somtijds moeijelijke doel om bij een gerechtelijk-scheikundig onderzoek de strychnin vrij van alle verontreiniging te bekomen, kan daardoor bereikt worden, dat men de behandeling van de volgens de methode van Stas bereide zure, waterige, wijnsteenzure strychninoplossing een weinig wijzigt. Deze wijziging berust op en staat in verbinding met het wetenschappelijk feit, dat strychnin uit eene oplossing door bicarbonas natricus niet gepraecipiteerd wordt, maar door de werking van het daarin voorhanden koolzuur inde vloeistof opgelost blijft. De inhoud der maag, dat is de spijzen en kleingesneden organen, worden, volgens de methode van Stas eerst met de dubbele hoeveelheid sterken alcohol onder toevoeging van 2 gram wijnsteenzuur in eene glazen kolf op een dampbad bij 70° C. uitgetrokken. Het koud geworden alcoholisch uittreksel wordt dan, nadat het gefiltreerd is , bij lage temperatuur verdicht, nadat tten de gedurende deze verdamping afgezonderde vette en slijmerige zelfstandigheden door herhaalde filtrering uit de vloeistof verwijderd heeft, en daarna tot droog verdampt. IV. S., 2e J. I