is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het restant wordt hierop in watervrijen alcohol gelijkmatig verdeeld en daarmede, van tijd tot tijd omroerende, gedurende 24 uren koud getrokken, het mengsel daarna gefiltreerd en het fillraat tot droog verdampt. Het alzoo bekomen restant wordt eindelijk in 25—30 grammen gedestilleerd water opgelost en men heeft nu, ingeval inde behandelde zelfstandigheden strychnin voorhanden was, eene zure, waterige oplossing van wijnsteenzure strychnin, waarin nog vreemde zelfstandigheden voorkomen , die in alcohol, water en mogelijk ook in aether oplosbaar zijn. Om nu de strychnin uit deze oplossing af te zonderen, wordt deze alcalisch gemaakt, door er 2 grammen zeer fijn poeder van bicarbonas natricus bij te voegen, welke door langzaam roeren daarin opgelost worden. Hierdoor wordt koolzuur ontwikkeld , die gedeeltelijk inde vloeistof oplost. "Wanneer zich bij het alcalisch maken der vloeistof onzuiverheden afzonderen, zoo worden deze door snel filtreren door los filtreerpapier verwijderd. Men behoeft niet bevreesd te zijn, dat daardoor strychnin zal verloren gaan, want deze blijft altijd door de werking van het inde vloeistof voorhanden koolzuur opgelost. Kadat men nu de alcalische vloeistof tot koken toe verhit en gedeeltelijk ingedampt heeft, wordt de strychnin, naarmate het koolzuur ontwijkt, afgescheiden en kan dan door filtratie van het vocht op een klein filter van Zweedsch filtreerpapier verzameld en met gedestilleerd water uitgewasschen worden. Eindelijk lost men de strychnin in eene geringe hoeveelheid verdund zwavelzuur (1—200) op , door het zuur meermalen op het filtrum terug te gieten en door te laten loopen, waarna de bekomen zwavelzure strychnin-oplossing met een overvloed van earbonas kalicus vermengd en het mengsel herhaaldehjk door aanhoudend schudden met eene Gvoudige hoeveelheid aether uitgetrokken wordt, ten einde de afgezonderde strychnin daarin opgelost te bekomen. De aetherische uittreksels laten, na vrijwillige verdamping van den aether, de strychnin zoo zuiver terug, dat zij, op de gebruikelijke wijze, met zwavelzuur en chromas kalicus in aanraking gebracht, dadelijk de voor strychnin

2