is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en inde zon droogt. Men schraapt dan ten gebruike een lepel vol van dit poeder af en trekt dit met heet water uit, waardoor men een zeer aangename drank bekomt. Dit guaranabrood bevat circa 5 pCt. theïne, terwijl de thee hiervan slechts 0,5 tot hoogstens 3,5 pCt. oplevert. Onlangs is ook nog in West-Afrika eene plant ontdekt geworden, waarvan de noot, de zoogenaamde kolanoot, tot 2 pCt. theïne bevat en door de aldaar wonende onbeschaafde bevolkingen reeds sedert onheugelijke tijden als genees- en versterkend middel gebruikt werd. Een nieuw bewijs, hoe wonderbaar het menschelijk instinkt door de uitkomsten der analyse gerechtvaardigd is geworden. (Brestauer Gemrbeilatt en Chem. Centrol-Blatt. 1865, No. 54.) Overeen vetzuur bevattend oleum nucis Moschatae expressum. Er komt inden handel een Muskaatnoot-olie voor, welke gebleken is te bestaan uit 1 deel wasch 2 deelen olijfolie en 6 deelen muskaatnootolie en die, na gesmolten en bekoeld te zijn kristalvormig wordt. De bedoelde olie komt voor in oranjegele, wit gemarmerde vierkante blokken. Zij is zeer vettig op het aanvoelen. De smaak is brandend specerijachtig, de reuk muskaatnootachtig. De oplossing in alcohol verhoudt zich evenzoo als een goede muskaatnootolie. Wanneer een weinig van de olie op het waterbad gesmolten wordt en hierbij tot poeder gebrachte bicarbonas natricus gevoegd wordt, zoo ontstaat een sterk opschuimen. Deze proef is voldoende om deze olie van de goede en officinale muskaatnootolie te onderscheiden, want deze schuimt onder gelijke omstandigheden niet. Wanneer de echte gesmolten en uitgegoten wordt, zoo vertoont zij na bekoeling geen crystallisatie. 100 deelen der vermengde olie werden gesmolten, met

25