is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bicarbonas natricus verzadigd, na bekoeling fijn gewreven en met benzin, gemengd met petroleumaether uitgetrokken. De op het filtrum terugblijvende zeepverbinding in water opgelost en met zoutzuur vermengd leverde 30,5 deelen eener bruingeel, kristalvormig vast wordend, in warmen alcohol gemakkelijk oplosbaar vetzuur, dat bij smelting eene donkerbruine zelfstandigheid, die zich aan den bodem van het vat hechte, afzonderde. Het gesmolten gedeelte werd afgeschonken en uit alcohol van 0,833 sp. gew. door crystallisatie gezuiverd. Dit gecrystalliseerde vetzuur was kleurloos en flaauw brandend van smaak, en bij sterkere verhitting vervluchtigde een gedeelte onontleed. De vroeger genoemde afgezonderde donker-kleurige zelfstandigheid was in aether en in kouden alcohol gemakkelijfc oplosbaar, gaf na droging een droog niet vettig, donker oranjerood overschot, bezat een verwarmende smaak en verhielt zich als een harszuur. Zij woog 4,5 deel.

Het benzinuittreksel liet inde koude 30 deelen myristin vallen en gaf bij verdamping 30 deelen vaneen weinig gekleurd boterachtig vet. Zij woog 4,5 deelen. Het benzinuittreksel liet inde koude 30 deelen myristin vallen en gaf bij verdamping 30 deelen vaneen weinig gekleurd boterachtig vet. De uit de muskaatnootolie door destillatie afgezonderde hoeveelheid der vluchtige olie bedroeg 3,8 pCt. Deze muskaatnootolie bestond alzoo uit: 30 Pet. myristin, 30 „ boterachtig vet, 26 „ eigenaardig vetzuur, 4,5 „ donker oranjekleurig harszuur , 3,8 „ aetherische olie , 5,7 ~ verlies en vochtigheid. 100,0 (Hager’s pharmaceutische Centrallmlle, 1865, No. 43.)

26