is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is eene heldere donkergranaatroode vloeistof, die ®°or den tijd donkerder wordt, een bezinksel vormt en dikwijls moet gefiltreerd worden. (Hager’s pharmaceutische Centr. Halle 1865, N. 52, S. 424,) Onderhuidsche injectiën van chinine bij tusschenpoozende koorts. Dr. Moore in Bombay heeft subcutane injectiën van sulphas chinieus in meer dan 30 gevallen van tusschenpoo-2eüde koorts aangewend en dit ook bij remitterende koorts herhaald en is volkomen tevreden met de resultaten. De °plossing van sulphas chinieus wordt zoo spoedig mogelijk genomen, naar het volgende voorschrift: Sulph, chinici .... dr. (S Aque destillatae . . . unc. @ Acid. sulphur. dil. . . . gutt. B—lo Van deze oplossing wordt een half tot een drachme ingeloten , welke hoeveelheid overeenkomt met 4—B grein chinine. Wanneer de patiënt te gelijkertijd aan verstopping Üdt, dient men hem te gelijkertijd een weinig sulphas c°Kcus toe. De inspuiting wordt inden regel gedaan aan de buitenste °Ppervlakte van den musculus triceps of van den musculus toideus, doch men kan ze even goed aan het dijbeen of aaa de kuit doen. Waar de milt hypertrophisch is aangeaan > schijnt het middel nog gunstiger werking uitte °ef'enen, ais men het inde streek van het ziekelijk orgaan 11lspuit. De pijn die door deze inspuitingen wordt veroor-2aakt is zoo gering, dat zij niet noemenswaard is; zij bfihjkt aan een naaldenprik en wordt door de meeste verkozen boven den bitteren smaak bij het innemen aü bet middel. Het gunstigste tijdstip om deze injectie te doen is kort tia°r °Pk°meil der koude, doch men kan ze ook nog a bet ontstaan der koude doen , de geheele aanval wordt *

83