is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Magnesia met cantharidin en water aangeroerd, vormt bij verwarmen spoedig een vlokkig geleiachtige in water moeielijk oplosbare massa. Cantharidin wordt uit eene aetherische oplossing door magnesia reeds bij de gewone temperatuur als eene moeielijk oplosbare verbinding neêrgeslagen. Op dergelijke wijs verhoudt zich zinkoxyd.

De oplosbaarheid der eantharidin is als volgt: 100 deelen alcohol lossen bij 18° 0,03 deelen eantharidin. » „ sulphid. carbonicum „ „ 0,06 „ n • » «ether „ „ 0,11 „ » » benzol „ „ 0,20 „ » „ chloroform „ „ 0,20 „ „ Canthariden wordt bij destillatie met de waterdampen niet vervluchtigd. Ter bereiding in het groot is de volgende methode aanbevelingswaardig: De tot poeder gebrachte spaansehe vliegen worden herhaaldelijk uitgekookt met zwavelzuurbevattenden alcohol (op 5 oneen alcohol 50 droppels gewoon verdund zwavelzuur). De alcohol wordt van de uittreksels afgedestilleerd en het overschot met water verdund, waarbij zich cantharidinvrij vet afzondert. Dit de zwavelzure vloeistof wordt door aether de eantharidin uitgetrokken. Behandelt men de spaansche vliegen eindelijk nog met magnesia en water, zoo als boven is aangegeven, zoo zal mogelijk de uitkomst nog gunstiger uitvallen. Volgens de schrijver eigent zich ter aantooning van de eantharidin de kristalvorm nog het beste, alsmede de magnesiaverbinding en eindelijk de blaartrekkende werking van beiden. (Der Apotheker 1866 , No. 2.) Over de looistof inde planten; door Th. Hartig. Het elementaire orgaan dat de looistof inde houtachtige planten bevat, komt, wat zijn vorm, grootte en kleur betreft , overeen met dat wat het zetmeel en de chlorophjl bevat. Zij onderscheidt zich van de cellulose, het zetmeel

86