is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITTREKSELS UIT BINNEN- EN BUITENLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN.

Chemie, pliarmacie, pharmacognosie- Bijdrage tot de kennis van het ozon; door Grellois. Wat is ozon? Bestaat er inde natuur een enkelvoudig of samengesteld lichaam, waaraan men de verschijnselen kan toeschrijven die Schoenbein daaraan heeft toegekend ? In 1785 nam reeds van Marum bij sommige scheikundige bewerkingen eene ontwikkeling vaneen bijzonderen reuk waar, die hij aan geen ander bepaald ligchaam kon toeschrijven. Schoenbein beschreef in 1840 de voortbrenging van dezen reuk inde volgende gevallen: 1. Bij den doorgang van electrieke vonken door dampkringslucht. 2. Bij de ontleding van enkel water of water waarin turen of zouten waren opgelost door electrieiteit. 3. Wanneer zekere lichamen en voornamelijk phosphorus bij de gewone temperatuur inde lucht geoxydeerd worden. Deze riekende zelfstandigheid, hetzij zij enkelvoudig of eene nieuwe verbinding van zuurstof met stikstof of waterstof was , werd door hem Ozon genoemd. In 1851 hebben zich Marignac en de la Rive met talrijke proefondervindelijke naarsporingen omtrent het ozon bezig gehouden en zij besloten er uit, dat deze zelfstandigheid niets anders was dan oxygenium ineen bijzonderen toestand van scheikundige werkzaamheid door electrieiteit voortgebracht. Berzelius en Faraday vereenigden IV. S., ’2e J. 7