is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ging van eene geringe hoeveelheid iodium gekleurd is, gedurende een jaar aan de zonnestralen zijn blootgesteld geweest, worden zij ontkleurd, en blijven dit, zelfs nadat zij gedurende meer dan een jaar, in slechts half gevulde flesschen in eene donkere plaats zijn bewaard gebleven. Het eerste waargenomen feit werpt de oude theorie omver, welke de decompositie van deze siroop verklaart door de vorming van oxydum ferrosum en acidum hydriodicum, afkomstig ven de ontleding des waters in zijn twee elementen en de verandering van het protoxydum in sesquioxydum ferri door de zuurstof der lucht. Ten einde het tweede feit te verklaren heeft Fong er a onderzocht welke de werking was van het iodium op de suikersiroop. 6 a 60 centigrammen iodium vermengd met 30 grammen suikersiroop werden ineen goed sluitende sterke fleseh, op een waterbad a 60° verhit. De oplossing werd roodbruin van kleur, maar de siroop ontkleurde, toen zij gedurende eenige uren aan dezelfde temperatuur werd blootgesteld; hetzelfde resultaat werd verkregen met eene siroop welke op 30 grammen i grammen iodium bevatte; tegen het einde der bewerking moet men zorg dragen , als de siroop witachtig begint te worden, om te schudden; als men, op dit punt gekomen voortgaat met te verwarmen , wordt zij weder gekleurd en de suiker verandert weldra in caramel, welke nu zelfs, onder ontwikkeling van koolzuur en vorming eener zwarlachtige blinkende en sponsachtige massa ontleed wordt, welke gedeeltelijk oplosbaar is in water en alcohol en die met zoutzuur, potasch enz., dezelfde reacties vertoont als de ulmine en het acidum ulmicum. Hoe hooger de temperatuur en de hoeveelheid iodium aanzienlijker is, des te volkomener is ook de ontleding der suiker. De witte wdiumbevattende suikersiroop bezit soms eene vruchtenreuk, is zuur, on veranderlijk inde lucht, wordt bij 100° ontleed en bevat veel glucose. Zij gedraagt zich met reagentia even als de iodeta in het algemeen; het iodium verbindt zich in zijn geheel of gedeeltelijk met de suiker ot met de glucose , onder vorming van iodeta, over.

144