is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITTREKSELS UIT BINNEN- EN BUITENLANDSCUE TIJDSCHRIFTEN.

Chemie, pharmacie , pliarnu&cognosie. Oplossing van eenige metaaloxyden in smeltende bijtende alcalien, door S. Meunier. Wanneer men kleine hoeveelheden kwikoxyd in smeltende potasoh brengt, zoo lost deze daarin met groot gemak op. Er heeft daarbij geen gasontwikkeling plaats en de oplossing is kleurloos, als de zelfstandigheden zuiver waren geweest, anders is zij meer of minder groenachtig gekleurd. De hoeveelheid van het oxyd, dat in eene bepaalde hoeveelheid potaschhydraat oplost, is zeer aanzienlijk, hoewel deze niet met nauwkeurigheid bepaald kan worden, daar, naarmate de oplossing concentreert, de temperatuur stijgt, er zuurstof ontwikkelt, terwijl het nieuw toegevoegd oxyd eene evenredige hoeveelheid van het laatst toegevoegde ontleedt. De massa wordt daarbij geelachtig en neemt de consistentie van eene dikke olie aan. Bij afkoeling wordt do massa gekleurd, en bij afwasschen met water bekomt men een poeder, waarvan de kleur en samenstelling afhangen van de omstandigheden der proef. Men kan echter een product van standvastiger samenstelling bekomen, als men op de volgende wijze handelt: Men verhit eene niet te groote hoeveelheid potasch in eene zilveren schaal, en voegt, voor dat deze geheel en al gesmolten is, kwikoxyd in veel te geringe hoeveelheid toe als daarin kan oplossen. De oplossing begint onder 400° en .wanneer al de potasch gesmolten is, is ook al bet kwikoxyd verdwe* IV. S., 2e J, 19