is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 2, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doch volgens anderen wordt hier niet veel bijzonders waargenomen. (Men zie over de werking van het Siren- of Antsjar-gif op- het hart de verhandeling enz. van v. Hasselt over vergiftige pijlen inde Verhandelingen der Koninglijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam VIII p. 316, alsmede Voorlezingen over de werking van vergiftige en geneeskrachtige zelfstandigheden van Claude Bernard. 1857.) Het Ipoe-gif moet eveneens doodelijk zijn zoowel voor menschen als voor dieren. Volgens de meening der Dajakkers zijn de verschijnselen, welke deze stof in het organismes veroorzaakt, genoegzaam dezelfde zijn als die van het Siren-gif. Het is bekend, dat inde Ipoehester de strychnin het werkzame bestanddeel is, terwijl inde Siren de antiarin vervat is. Het is vreemd, dat de vergiftige werking door de verwondingen door de pijlen der Dajakkers door vele omstandigheden verminderd wordt. Lange bewaring, vochtigheid, wrijving, waardoor het gif van de pijlspitsen wordt afgestreken , ondiep indringen van het wapen , snel uittrekken er vanuit de wond, spoedig aangebrachte doelmatige hulp zijn oorzaken, die niet zelden de nadeelige gevolgen dezer vergiftige zelfstandigheden opheffen. Ook is inderdaad geen der van van Leent opgenoemden als door zulke pijlen verwond bezweken , evenmin als er een verschijnsel was waar te nemen, dat men aan den vergiftigen invloed er van hadden kunnen toeschrijven. Het is echter waar , dat allen onmiddellijk behandeld werden door kruissneden inde wond te maken , waarna deze of met den mond of door middel vaneen kopglas werd uitgezogen. Sedert twee jaren heeft van Leent proeven met vogels genomen omtrent de werking van met Ipoe-gif bedeelde pijlen. De verschijnselen openbaarden zich bij twee hennen % uur na de verwonding, bij een ander na verloop van 24 minuten en bij een ouden haan vertoonden deze zich eerst na verloop van 4 uren. Deze vogels werden onrustig, waggelden en draaiden zoo lang in het rond, tot

297