is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

velzure chinine en geeft als formule op 2 Cso H24 N 202, S03 + 8 aqua. De chinine heeft dus aldaar de eenvoudigst mogelijke formule, daar men deze formule om haar eenvoudiger voor te stellen niet door twee kan deelen, omdat de Pharm. N. de Zoogenaamde volumentheorie huldigt en er dus altoos 2 atomen stikstof in ééne formule moeten zijn. De formule van de Ph. N. is in overeenstemming met de algemeene formule der alkaloidenverbindingen met chloretum platinicum. Deze algemeene formule toch is H3N, HCI -{- PtClg, waarin dan Hs N vervangen zijn door het alkaloide, bijv. bij de chinine C!0 ïïlsN02-f HCI -f PtCl2, en die hoeveelheid alkaloide, die dan in eene zoodanige verbinding voorkomt met 1 aequivalent Pt Cl 2, werd als het aequivalent van het alkaloide beschouwd. Tegenwoordig behandelt men de alkaloïden met jodetum aethylicum om hun aequivalentgetal te bepalen, en dat men de formule van de chinine moet verdubbelen en dus, afgezien van de volumentheorie, moet schrijven CiOH24 N 2 Oi , éö niet zooals vroeger C2O HI2 NO 2, blijkt daaruit, dat de door behandeling met jodetnm aethylicum bereide ammoniumbasis de formule C4O H24 N2O 4 -f C 4 F1 6O 2 heeft. Ten gevolge van die nieuwere beschouwingswijze vindt men dan ook in het Supplement uitgegeven door het Eotterdamsch departement de formule van chinine in de citras chinine voorgesteld als C4ÜH24 N 2 04 en van de chinidine als CiOH 24 IS? 204 -f 4 HO, Welke formulen dus zoowel wat betreft het niet volgen van de volumentheorie als door de verdubbeliug van het aequivalent niet in overeenstemming zijn met die van de Ph. N., waarop men bij berekeningen zeer de aandacht moet vestigen. Het spréékt wél vaü zelf, dat ató men ih plaats van met de Ph. N. te schrijven 2C2OH 24 N 202, S03 -f 8 aq. de formule aanneemt C4Ü H N 2 04, SO3 -f 8 aq, er niet meer gesproken kan worden van basisch zwavelzure chinine maar wel van neutrale. De naam Sulphas chinicus basicus moet dan plaats maken voor de eenvoudigere van Sulphas chinicus.

366