is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is C2 H3 O -f- HO, dus hydras methylicus, even als gewone alcohol bydras aethylicus; men kan de formule ook brengen tot de type |O2 en dan schrijven J Os.

De houtgeest behoort tot de familie der alcoholen, die eene groote hoeveelheid organische ligchamen omvat. Als de type van die familie kan de gewone wijnalcohol beschouwd worden. De alcoholen bevatten de elementen koolstof, waterstof en zuurstof en verhouden zich neutraal tegen lakmoespapier op ééne enkele uitzondering na. Zij vereenigen zich direct met zuren tot neutrale en zure verbindingen onder uittreding van water, bijv. sulphas methylicus C2 Hs O, S03. —De alcoholen gaan door verlies van 2 aequivalenten H,en opname Oin organische zuren over. Eerst ontstaat er door het verlies van de 2 aequivalenten Heen aldehyd en dan door opname van 2 aequivalenten O een zuur. ledere alcohol heeft dus een eigen aldehyd en een eigen zuur, De alcoholen worden verder beschouwd als de hydraten van organische oxyden en dus de houtgeest als het oxyde-hydraat van het radicaal methyl. Deze alcohol-radicalen bevatten geen zuurstof en bestaan slechts uit waterstof en koolstof, zij komen wat hun scheikundig karakter betreft overeen met de metalen. Men onderscheidt bij de alcohol-radicalen éénatomige, tweeatomige, drie- en vieratomige overeenkomende met de typen HlO■lo ■ I o ■ j o H ( °3’ H2 i Hs f °6’ H4 ƒ °B‘ Het radicaal Methyl komt niet alleen in verbindingen voor, die door kunst bereid zijn, maar ook Jin sommige die door de natuur gevormd worden, als in Brucine, Oaffeine, Gaultheriaolie en Yulpinzuur. Als acetas kalicus dooreen galvanischen stroom ontleed wordt, dan ontstaan er carbonas kalicus, methyl en koolzuur; als acetas ammonieus met phosphorzuur gedestilleerd wordt, verkrijgt men cyanetum methylicnm en bij de inwerking van koolzuur op natrium-methyl wordt er acetas natricus gevormd, en al

389