is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 16, 1879-1880, 1879 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALPHABETISCH REGISTER

A. Aantal apothekers in 1578—79 toegelaten in Ouitschland, 32. Acelas aethylicns, Maand. Bijv. 9 bij No. 36. Acetas aethylicns cum spiritu. Maand. Bijv. 9 bij No. 36. Acetas kalicus, Maand. Bijv. 10 bij No. 40. Acetas plumbicus, Maand. Bijv. 10 bij No. 40, Acetum, Maand. Bijv, 10 bij No. 40. Acetum liihargyri, Maand. Bijv. 2 bij No. 5. Acidum aceticum aromatico-camphoratum. Maand. Bijv. 10 bij No. 40. Acidnm aceticum camphoratum. Maand. Bijv. 10 bij No. 40. Acidum aceticum dilutum, Maand. Bijv. 10 bij No. 40. Acidum arsenicosum voor het wasschen van vee, 25. Acidum benzoïcnrn, bereiding nit benzoë, 38, artificiale uit toluol., 20, Maand. Bijv. 10 bij No. 40. Acidum boricum, Maand. Bijv. 11 hij No. 46. Acidnm chromicura, Maand. Bijv. 11 hij No. 46. Acidum chrysophanieum, prijs, 10. Acidum citricum, Maand Bijv. 11 bij No. 46. Acidum gallicum. Maand. Bijv, 11 hij No. 46. Acidum phenylicum, oorzaak van rood worden, 50. Acidnm phosphoricum, Maand. Bijv. 11 bij No. 46. Aeidnm pyrogallicum, Maand. Bijv. 12 bij No. 50. Acidum salicylicum inde Oostenr. Pharm,, 20, tegen den lintworm, 3, Maand. Bijv. 12 bij No. 50. Acidnm valerianicum, betere opbrengst, 30, onderzoek op de afwezigheid van valeral, 38. Aconitine, 49. Aconitinum-alcaloïden, 48. Adres (Concept) van leerling-apothekers en bedienden oude wet, 6,8, 10, afwijzende beschikking, 13, 14. Advertentie, aanmerking, 6,7, opmerking, 8. Aetheerische oliën, sterke, 10, nrijzen, 23. Aether, Maand. Bijv. 12 bij No. 50. Aether aceticus, Maand. Bijv. 9 bij No. 36. Aether aceticus alcoholicus, Maand. Bijv. 9 bij No. 36. Aether chloroformatus Weigel, Maand. Bijv. 12 bij No. 50. Aether enm spiritu. Maand. Bijv. 12 bij No. 50. Aether gelatinosns. Maand, Bijv. 12 bij No, 50. Aethylideenchloride als anaestheticum, 19. Afwijzende beschikking door Gedep. Staten op het leveren van geneesmiddelen dooreen geneeskundige, 41. Albumine in urine, bepaling, 23. Alcaliën van aardalcaliën te scheiden, 10. Algarbarillo, 3. Allan’s Anti-Fet, 45. Aloë, Maand. Bijv. 12 bij No. 50. Aloïne, 37. Aluin in brood, 22. Ammoniacum, Asa foetida, Galbanum depurat., 50. Ammoniak, synthese, 19, 21. Anamartine, 50. Anderson's pillen, Maand. Bijv. 12 bij No. 50. Aneroïdbarometer, uitvinder, 5. Anilinekleurstoffen, arsenikgehalte, 14. Anker-stomakal, 26. Anodynedroppels, Maand. Bijv. 12 bij No. 50. Antidotum tegen carbolismus, 44, Antiseptica, werking op vormlooze fermenten, 46. Apotheken ten platten lande, 9. Apotheken, wilde, in Duitschland, 2. Apothekers, statistiek, 3. Apothekers-bcdienden-examen, 31, niet verplichtend voor den aanstaanden apotheker, 26. Apothekers-bedienden nieuwe wet, 37, oude wet, 34. Apotheker-Verein (Duitsch), Algemeene Vergadering, 20. Aqua angelica, Maand. Bijv. 7 bij No. 27. Aqua antarthartica Bence Jones, Maand. Bijv. 11 bij No. 46. Aqna bis depurata, 30. Aqua coerulea. Maand. Bijv. 5 bij No. 19. Aqua crystallina, Maand. Bijv. 7 bij No. 27. Aqua emelica, Maand. Bijv. 7 bij No. 27. Aqua ophthalmica, Maand. Bijv. 6 bij No. 23. Aqua ophthalmica alba, Maand. Bijv. 6 bij No. 23. Aqua ophthalmica Bragalski, Maand. Bijv. 6 bij No. 23. Aqua ophthalmica camphorata, Maand. Bijv. 6 bij No. 23. Aqua ophthalmica eitrina, Maand. Bijv. 6 bij No. 23. Aqua ophthalmica coerulea, Maand. Bijv. 5 bij No. 19. Aqua ophthalmica Odhelius, Maand. Bijv. 5 bij No. 19. Aqua ophthalmica Parisiorum, Maand. Bijv. 6 bij No. 23. Aqua ophthalmica Pragensis, Maand. Bijv. 6 bij No. 23. Aqua ophthalmica saturnina, Maand. Bijv. g bij No. 5. Aqua ophthalmica Sichel, Maand. Bijv, 5 bij No. 19. Aqua ophthalmica Yvel, Maand. Bijv. 5 bij No. 19. Aqua slibiata. Maand. Bijv. 7 bij No. 27. Aqua styptica, Maand. Bijv. 5 bij No. 19. Aqua vitae mnlierum Boechler, Maand. Bijv. 8 bij No. SS.

Aconitine, 49.

Algarbarillo, 3.

Aloïne, 37.

Aqua vifriolica coerulea, Maand. Bijv. 5 bij No. 19. Arbeiders-apotheken, 38. Arsenik, opsporing in vergiftigingsgevallen, 43. Arsenik-onderzoekingen, 41. Arseniktrioxyde, moleculair-formule, 19. Aspidospermine, 44. Atropine opgebouwd uit de splitsingsproduklen, 9. Attest, geschiedenis, 31. Attesten bij voedingsmiddelen, 28. Aveneïne, 1. Azijn op een gehalte aan minerale zuren te onderzoeken, 38. B. Bacilla cuneiformia carbolica, 50. Baeilla cuneiformia nasalia, 50. Bacilla cuneiformia tanniea, 50. Bacilla cuneiformia zincica, 50, Bacillula antiscarlatina, 35. Bacillula sitim extinguentia. Maand. Bijv. 11 bij No. 46. Balansen, ijk, 35. Balata, 35. Baldinger’s oogpoeder, Maand. Bijv. 8 bij No. 33. Balsamum aceticum camphoratum, Maand. Bijv. 9 bij No. 34. Balsamum antarthriticum Sanchez, Maand. Bijv. 9 bij No. 36. Balsamum febrifugum. Maand. Bijv. 4 bij No. 15. Balsamum mercuriale Plenck, Maand. Bijv. 8 bij No. 33. Balsamum peruvianum, corrigens voor den reuk van iodoform, 22. Balsamum salicylico-benzoënatum, 30. Balsamum uuiversale. Maand. Bijv. 2 bij No. 6. Barbaloïne, 37. Barez’sche borstpastieljes. Maand. Bijv. 6 bij No. 23. Barnsteen in Ruraanië, 5. Becker’s balansen op de tentoonstelling te Arnhem, 26. Bekleeden van pillen, 50- Benoemingen van keurmeesters te Amsterdam, verbetering, 1. Benzoas ferricus en ferrosus voor Oleum jecoris aselli ferratnm, 13. Benzoas natricus ex tempore, 23, onwerkzaamheid, 32, prijsbepaling, 43, deugdelijkheid, 50. Bepaling van het gehalte aan C02 inde lucht, 35. Bericht kina-cultuur op Java (Tweede kwartaal), 25, (Derde kwartaal), 38. Bibliotheek van Luctor et Emergo, 52. Bidara-laut, 22. Bijeenkomst van Nederlandsche apothekers, 7,12, 15. Bijzaken inde apotheek, 2. Bijzonderheden uit de vergadering van den Geneeskundigen Raad van Gelderland en Utrecht, 33. Bindmiddel voor pillen, 9. Bismuthkininiumiodide, 3. Bismuthzecp, 30. Bitteramandelolie, onechte, 18. Boete wegens weigering van aflevering vaneen geneesmiddel, 52. Boli met carbonas baryticns, 45. Boorcitroenzuur, 12. Boorwatten, 5. Botanische nomenclatuur inde Pharm., 3. Boter, onderzoek door gepolariseerd licht, 11. Bnterolie, 22, 30. Blauw oogwater, Maand. Bijv. 5 bij No. 19. Bloedstelpende boomwol. Maand. Bijv. 2 bij No. 5. Bloedstelpend middel van Pavesi, 22. Bloemen te bewaren, 1. Braakwater, Maand. Bijv. 7 bij No. 17. Brief voor de invoering vaneen geheimmiddel, 38. Brieljantenwater, Maand. Bijv. 6 bij No. 23. Brometnm zincicum, 30. Broommixtuur, 28. Broomwaterstof, nieuwe bereiding, 81. Bunsensche elementen, roesten te verhinderen, 1. Butyrum cacao, vervalschingeu te herkennen, 2. c. Calomei, bewaring in voorraad in mengsels, 19. Calomelpoeders, vergissing met, 2. Capsules van Taetz, 1. Capuala, 9. Carbolismus, antidotum, 44, Carbonas baryticus als rattenvergift, 45. Carica Papaya, 25. Cataplasma acetatum, Maand. Bijv. 10 bij No. 40. Catgut, 25, 27, Caventou, straat naar hem genaamd te at. Omer, 1. Ceratum hydrargyri compositum, Maand. Bijv. 8 bij No. 33. Ceratum plumbi tabulatum, Maand. Bijv. 2 bij No. 5. Cereoli nasales, 50. Cereoli saturnini Goulard, Maand. Bijv. 3 bij No. 5.

Charta antirheumafica Steege, Maand. Bijv. 7 bij No. 27. Chaulmagra-Oil, 8, 25. Chemische photometer, 33. Chineesche-rooktaarsjes, 18. Chininum dulce, 20. Chloorammoniara, dissociatie, 23. Chlooraminoninm-oplossing, ontleding, 15. Chloorkalk, ontploffing, 2. Chloralhydraat, doses voor kinderen, 30. Chloras kalicus, vergiftiging en opsporen inde urine, 18. Chlorhydrophosphate de Chany,v -au Coirre, 19. Chloroform, onderzoek op alconvlgehalte, 32. Chloroform voor het onderzoek van pharmaceutische poeders, 30. Chlorophyll, gereduceerd, 31. Cholerawijn, Maand. Bijv. 8 bij No. 33. Chroomaluinkristallen, 18. Chrysarobine, 18. Cigaretae balsamicae Goifin, Maand. Bijv. 11 hij No. 46. Cinchoua Ledgeriana, 49. Cinchonabloemen, geur, 27. Cinchonine, formule, 33. Cinchotine, 33. Citras chmini, 12. Citras coffeïni, 11. Citroensap, ververschiug, 2. Citroenzure limonade, Maand. Bijv. 11 bij No. 46, Cochlearia Armoracia, Duitsche naam, 51. Cognac-mixtuur, 33. Coldcream zonder vetstof, 33. Collodium cantharidale Lallier, 50. Collodium elasticum tegen zeeziekte, 20. Collodiumwol te zuiveren, 5. Collyrium adstringens Vml, Maand. Bijv. 6 bij No. 23. Collyrium antiblennorrhoïcnm, Maand Bijv. 6 bij 23. Collyrium antimoniatum Pereira, Maand. Bijv. 7 bij No. 27. Collyrium alropini Sichel, Maand. Bijv. 3 bij No. 10. Collyrium iodatum Boinet, Maand. Bijv. 3 bij No. 10, Collyrium Saint-Jerneron, Maand. Bijv. 5 bij No. 19. Collyrium stillatitium Graefe, Maand. Bijv. 3 bij No. 10. Collyrium sulphatis atropini oleosum Owen, Maand. Bijv. 3 bij No. 10 Collyrium vitriolalnm Wbarton Jonas, Maand. Bijv. 5 bij No. 19. Commissie van onderzoek voor het drinkwater, voorgesteld door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, 6. Commissie voor de Nieuwe Pharm. in Frankrijk, 49. Commissiën voor het leerling-apothekers-examen, 9. Commissiën voor het examen van apothekers-bediende, 30. Conservatie-methode van den apotheker Cornelis, 26, 27, Conservatie-vloeistof van Wickersheimer, 31. Cortex quebracho, 44. Cortex radicis granati, 37. Cotoïne van den handel, 34. Cough-Mixtnre, 45. Cremor tartari, Maand. Bijv. 7 bij No. 27. Groens Martis, 14. Cumming’s pleister tegen moedervlekken, Maand. Bijv. 7 bij No. 27. Curiosum, 8, 9. Curry-powder, 50. Cursus voor apothekers-adsistenten te Botterdam, 23, 52. Cyaanwaterstofzuur in Spiritus nitri dulcis, 39. Cyanon, 20. D. Dame (eene) als apotheker, 39. Decoctum crystallorum tartari, Maand. Bijv. 7 bij No. 27. Delmina’s kiespijntinctuur, 45. Dennler’s ijzerbitter, 15. Deutsche Chemische Geselschaft, aantal leden, 41. Diagonaal voor kleefpleister, 25. Digallnszunr betwijfeld, 20. Digestiefermenten, 12. Dihydrostrychnine, 10. Dissertatie van Koroll te Dorpat, 49. Doberanet tanddroppels, Maand. Bijv. 9 bij No. 36. Dorstlesschers, Maand. Bijv. 11 bij No. 46. Dosis, berekening per dag, 28. Drogisten, veroordeeling te Utrecht, 27, protest, 28, vonnissen, 41 gereedmaken van recepten, 35, 51. Drogisten en verkoop van geheime geneesmiddelen, 8. Drosera rotundifolia en longifoiia, 1. Druivesuiker in urine, omzichtigheid bij het onderzoek met Fehling’a proefvocht, 33. Duboïsine identisch met hyoscyamine, 44. Duitsche Pharmacopoea, beraadslagingen over de nieuwe uitgave, 21 Duurzaamheid-zont, 25. B. Eau ange'lique, Maand. Bijv. 7 bij No, 27.