is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 16, 1879-1880, 1879 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eau d’Armagnac, Maand. Bijv. 8 bij No. 33.. Eigen hulp, coöperative apotheek, 49. Elixir acidum Halleri, 52, Elixir aloëtico-fehrifugura Récaraie’:, Maand. Bijv. 4 bij N°. 15. Elixir antiapoplectique des Jarjobins de Rouen, Maand. Bijv. 8 bij No. 33. Elixir Jacobinornm, Maand. Bijv. 8 bij No. 33. Elixir vitae Matthiolus, Maand. Bijv. 8 bij No. 33. Emp'astrum antimoniatum Kranichfeld, Maand. Bijv. 7 bij No. 27* Eraplastrura contra naevos Cumming, Maand. Bijv. 7 bij No. 27. Emplastrnm gummosum, 25. Emplastrum oxycroci, 45. Emplastrnm stibiatum extensum, Maand. Bijv. 7 bij. No. 27. Emplastrnm tartari emetici. Maand. Bijv. 7 bij No. 27. Emulsies, 6, 8. Emulsio salicylica Wunderlicb, Maatd. Bijv. 12 bij No. 50* Enema antidysentericum. Maand. Bijv. 3 bij No. 10. Enema febrifugura, Maand. Bijv, 4 bij No. 15. Engelscbe krampdroppels, Maand. Bijv. 12 bij No. 12. Engelsche wonder balsem, 1. Eserinum, reactie van Petit, 11. cephalica Bonferme, 7 bij No. 33. Essentia dulcis. Maand. Bijv. 10 bij No. 40. Eucalyptus, overwinteren, 49, 50. Eucalyptus-soorten, 2. Extracten, soorten met betrekking tot vochtigheid en bewaring, 32. Extractura cincbonae liquidum, 40. Extractum filicis maris, 22. Extractum juglandis compositus, 13. Extractum quebracho, 44. Extrait de camélias, 45. F. Fehling’s proefrniddel, wijzigingen, 20. Eer dialyse, 28. Eerrurn hydrogenio reductum, 30. Eeverdiuk, 9. Eiltreeren van oplossingen van oogwaters, 15. Eiltreerpapier zonder asch, 3. Elores benzoës. Maand, Bijv. 10 bij No. 40. Fluid-extract van secale cornutum, 4. Folia digitalis, inzameling, 18. Folia laurocerasi, invloed der koude, 52. Fomentnra acetosum. Maand. Bijv. 10 bij No. 40. Fornentom antiphlogisticum, Maand. Bijv. 2 bij No. 5. Froeter’s zalf. Maand. Bijv. 2 bij No. 5. Fuchsine in wijn aan te toonen, 3, 24. Fungus in Solulio Fowleri, 5. CL Gal in urine aan te toonen, 3. Galactine, 23. Galkleurstof in urine te ontdekken, 19. Gargarisma antisepticura Fothergil, Maand, Bijv. 10 bij No. 40. Gargarisma antisyphiliticnm Langlebert, Maand. Bijv. 3 bij No. 10. Geel oogwater, Maand. Bijv. 6 bij No. 23. Geheime geneesmiddelen, verslag der Commissie in Utrecht, 11. Geheime middelen inde industrie, 15. Geheimmiddelen te Hamburg, 2, ontwerp tot bestrijding in Duitschland, 18, besluit in Zuid-Holland, 36, ontwerp in Zwitserland, 31, voorstel Dept. Leeuwarden tot Nut van het Algem. 44, verordeningen tegen het debiet in Saksen, 49. Gelatine-paslieljes met iodoform, 5. Geneeskundige wetten, gebrekkige handhaving, 51. Geneesmiddelen in spoorwegkisten, 11. Geneesmiddelen voor veeartsenijkundig gebruik, 22, 32. Geneesmiddelen verlangd inde nieuwe uitgave der Pharm. germ., 27. Gereedmaken vaneen recept, klacht over ondeugdzaamheid door een geneesheer niet op de gewone wijze geldig, 11. Gips in wijn te herkennen, 2. Glaswol, loodhoudend, 23, 24. Globuli peptici Hageri, 45. Glycerine als oplosmiddel, 45, met looizuur tegen winterhanden, 30. Glycerinum cum amylo, 22. Glycerolatum sulphatis atropini, Maand. Bijv. 3 bij No. 10. Glycyrrhizinezuur in Radix liquiritiae, 18. Glyzine, 45. Goapoeder, hoofdbestanddeel en zalf, 18. Gorgelwater met borax en aluin, verschillende aflevering, 46. Gossypium haeraostaticura, Maand. Bijv. 2 bij No. 5, Gossypium stypticum, Maand. Bijv. 2 bij No. 5. Gouddroppels, Maand. Bijv. 10 bij No. 40. Grafsteen vaneen apotheker te Berlijn, 4. Grains de beauté van dr. Penelle, 5. Grains de Mesué, Maand. Bijv. 12 bij No. 50. Groen oogwater, Maand. Bijv, 5 bij No. 19. Guajac-mixtuur helder te verkrijgen, 33. Guendre’s zout. Maand. Bijv. 5 bij No. 19. Guttae antimetrorrhagicae, Maand. Bijv. 8 bij No. 33. Guttae atropinae. Maand. Bijv. 3 bij No. 10. Guttae odontalgicae Doberanenses, Maand. Bijv. 9 bij No. 36. Gattulae expectorantes. Maand. Bijv. 9 bij No. 36. H. Haemorrboïdaal-thee, 45. Haemostaticum Jansen, Maand. Bijv. 2 bij No. 6.

Handelsbericbten, 8,9, 10, 11, 25, 26, 29, 31, 37, 43, 48, van Gebe, 52. Herbariën te bewaren, 1,5. Hippocras, Maand. Bijv. 8 bij No. 38. Hoefzalf, 83. Hoest-sap, 45. Hongaarsch was, 11. Hongaarsche wijn, 18. Honig te zuiveren, 38. Hoofd- en Hartessence, Maand. Bijv. 8 bij No. 38. Hulp-apothekers-examen, al dan niet vrijstelling bij de nieuwe regeling verleenend, 1, 30. Hydras eblorali in smeersels, 3. Hydrochloras chinini. Maand. Bijv. 4 bij No. 15. Hydrochloras morphini, verschil in volumen, 45. Hydrochloras pilocarpini, 27. Hydrochloras rosanilini, 3. Hydrocinchonine, 33. Hydrocotoïne, 34. 1 en J. Uk der balansen, tijd van invoering, 35. TJzeralbumine-oplossing, 38. Ijzerhoudende ioodstroop, 28. Uzerlevertraan, met benzoas ferricus, 11. Inbraken in apotheken in Duitschland, 33. Indische cigaretten van Grirnault, 52. Infusio diaphoretica, Maand. Bijv. 9 bij No. 36. Infusio digitalis, 18. Infusum valerianae compositum, Maand. Bijv. 1 bij No. 1. Injectio anticariosa. Maand. Bijv. 12 bij No. 50. Injectio antigononhoïca styptica, Maand. Bijv. 6 bij No. 28. Injectio Brou, Maand. Bijv. 6 bij No. 24. Injectio chinini Bothin, Maand. Bijv, 4 bij No. 15. Injectio chinini Jousset, Maand. Bijv. 4 bij No. 15. Injectio chin nica subcutanea, Maand. Bijv. 4 bij No. 15. Injectio leniens Chable; Maand. Bijv. 6 bij No. 23. Injectio subcutanea sulphatis atropini, Maand. Bijv. ? bij No. 10. Inktpoeder in gelaline-capsules, 39. Inrichting tot het opleiden van apothekers-bedienden te Rotterdam, 42, 43, 52. Instructie van drogisten niet te veranderen, 11. Internationale Pharrnacopoea, Verslag te Amsterdam, 26. Intoxicatie door steranijs, 49. lodetum hydrargyricum, 2. lodetum kalicum, toediening in geitenmelk, 45. lodium, volumetrische bepaling, 23, reagens op zetmeel in melk, 44# lodoform, het bedekken van den reuk, 22, 38. lodoform-pastieljes, 5. lodoforrapluksel, 12. loodgalnotentinctuur, 30. lood-ioodkalium-oplossing, 10. loodwaterstof, nieuwe bereiding, 31. Iteratie der recepten, 1, in Duitschland, 6. Jaarlijksche bijeenkomst van Nederlandscbe apothekers te Nijmegen, 2,3, oproeping tot tweede bijeenkomst te Arnhem, 50, Jaborandi, 32. K. Kaliumbismuthiodide als reagens op alcaloïden, 3. Kaliumcarbonaat uit chloorkalium, 10. Kamfer bij ontplofbare mengsels, 33. Kapitaal voor de partikuliere kinacultuur op Java, 34. Karnemelk, onderzoek, 47. Keizerpoeder, Maand. Bijv. 1 bij No. 1. Kerrypoeder, 50. Kina, invoering in Erankrijk, 3. Kina Larocbe bereid met acidum hydrochloricum, 25, 30, 31, 32. Kina-alcaluïden, vorm inden kinabast, 21. Kinabasten, wenschelijkheid van verkoop op alcaloïdegebaite, 26. Kinacultuur op Java, tegenschrift, 31, 35, 38, 42. Kinawijn, 3. Kinazuur in hooi, 19. Kinine gemakkelijk te doen innemen, 9, contracten in Engeland, 32, opheffing der invoerrechten in Amerika, 18. Kininegehalte, bepaling in Citras ferricus et citras chinini, 11. Kininiumzouten, onderzoek met ammonium oxalaat, 6. Kinkhoestpoeder, Maand. Bijv. 11 bij No. 46. Koemelk, bestanddeelen, 23, bepaling der waarde, 23. Koper, bismnth en cadmium te scheiden, 45. Kopervergiftiging, 1. Kothe’s tandwater, 5. Krentenpot, 45. Kruidensap van Sprengel, 2. Kruidnagelpoeder, vervalsching met vette olie, 44. Kunstboter en natuurboter, onderscheiding en onderkenning, 45. Kunstmatig Karlsbader zout, 22. Kwakzalverij te Hauover, 2. Kwikcyauide, ontleding door zuurstofzuren, 4. Li. Laboratorium te Yocohama, uitkomsten, 16, 17. Lac iodatum, Maand. Bijv. 3 bij No. 10. Lactochroom, 23. Lactucarium, anglicanum et germanicum, 4. Lactucariura tot poeder brengen, 1.

Lampenscbermen, groene, 25. Lapis causticus Liovet, Maand. Bijv. 5 bij No. 19. Lapis infernalis inden vorm van potlooden, 44. Latijnsche taal voor eene Pharmac., 2. Laudanum liquldnm Sydenhami, Maand. Bijv. 9 bij No. 36. Lausanner oogzalf. Maand. Bijv. 2 bij No, 5. Leliënmelk van Frau Scbubert, 20. Leucotine, 34. Levensmiddelen, onderzoek, 2, bepaling in het Ontwerp-Wetboek van strafrecht, 6. Levenspillen, Maand. Bijv. 12 bij No. 50. Levertraan, 5, circulaire, 13. Lijf- en Maagpillen, Maand. Bijv. 12 bij No. 50. Lijst (oude) der drogisten, 31. Lijst van geneesmiddelen bij de apotheekhoudende geneeskundigen, 33. Likdoorn-magneet, 45. Limonade citrica, Maand. Bijv. 11 bij No. 46, Linamentum chloroforrniatum, 12. Linctus cum sulphure aurato, Maand. Bijv. 7 bij No. 27. Linctus odontalgicus, Maand. Bijv. 8 bij No. 33, Linimenturn anodynutn Starck, Maand. Bijv. 9 bij No. 36. Linimentum aniiperiodicum, Maand. Bijv. 4 bij No. 15. Linimenturn carbolisatura Platt, 20. Linimentum contra perniones Maand. Bijv. 3 bij No. 10. Linimentum hydrargyri, Maand. Bijv. 9 bij No. 36. Linimentum hydrargyri met tinctura quillayae, 33. Linimentum hydratis eblorali, 3. Linimenmm martiatum, Maand, Bijv. 2 bij No. 5. Linimentum plurabico-camphoratum, Maand. Bijv. 2 bij No. 5. Linimentum trichopathicura, Maand. Bijv. 4 bij No. 15. Lintworm, middel daartegen, 4. Liovet’s vitrioolstiften, Maand. Bijv. 5 bij No. 19. Liquamen myrrhae. Maand. Bijv. 8 bij No. 33. Liquor ad linamentum chloroforrniatum, 12. Liquor anterethicus Hufeland, Maand. Bijv. 2 bij No. 5. Liquor aureus contra perniones, Maand. Bijv. 2 bij No. 5. Liquor haemostaticus Adnan, Maand. Bijv. 2 bij No. 5. Liquor hydrochloratis chinini Binz, Maand. Bijv. 4 bij No. 15. Liquor inhalatoriusbrornatus, Liquor inhalatorius contra tussim convulsivam Wild, Maand, Bijv 12 bij No. 50. Liquor injectorius antigonorrhoïcus Yogt, Maand. Bijv. 6 bij No. 23. Liquor injectorius plumbicus ad ureihram, ad vaginam Ricord, Maand. Bijv, 10 bij No. 40. Liquor injectorius Schmalz, Maand. Bijv. 6 bij No. 23. Liquor iodo-carbolicus, 38. Liquor myrrhae, Maand. Bijv. 8 bij No. 33. Liquor olfactorius Hamilton, Maand. Bijv. 8 bij No. 10. Liquor rhynohygranlicus Hager, 20. Liquor stypticus, Maand. Bijv. 2 bij No. 6. Liquor sulphatis cuprici Lisle, Maand. Bijv. 5 bij No. 19. Literarische examens der aspirant-apothekers, 28. Lockwood’s Moutextract-praeparaten, 87- Lood in water en zwavelwaterstof, 23. Lood uit water te verwijderen, 52. Loodceraat, Maand. Bijv 2 bij No. 5. Loodchromaat tot kleuring van gebak, 42. Lorenz* choleradroppels, Maand. Bijv. 9 bij No. 36. Lösch’ methode ter bepaling van alcaloïden, 51. Luctor et Emergo, verslag, 46. Luteeren met strooken papier, 18. ML Maatschappij ter bevordering der pharmacie, aantal leden, 15. Magistère de Bismnth gelatineux, 19. Magnesia stibiata Maand B;jv. 7 bij No. 27. Magnesia usta, verontreiniging. 44. Magnesium, herkenning nevens calcium, stroutium, baryura, 10, verbranding in kooldioxyde, 39. Magnesiumcitraai, neutraal, 7^. Malco, 10. Mangaan van ijzer te scheiden, 20. Maria-Zeller Maagdroppels, 39. Mattei's geneesmethode, 52. Melanthigenine, 46. Melanthine, 46. Melk-onderzoek met gips, 29. Mengsel voor pillendeeg, 43, 50. Michel’s pasta, 3. Middel tegen „het vaan” der paarden, 15. Middel, gevaarlijk, tegen zomervlekken, 14. Migrainedroppels, Maand. Bijv. 8 bij No, 83, Militaire apothekers 3de kl,, afschalfiug, 40, ontwerp, 43, 45. Militaire pharmacie in België, 39, Mineraalwateren, kunstmatige, defin tie, 49. Mistura antepileptica Schmith, Maand. Bijv. 3 bij No. 10. Mixtura anticholerica Pilast, Maand. Bijv. 9 bij No. 36. Mixtura antihaemoptica O p pol ze r, Maand. Bijv. 2 bij No, 5. Mixtura antihaemoptysica Hoffmann, Maand. Bijv. II bij No. 46. Mixtura antirheumatica Lemire, Maand. Bijv. 3 bij No. 10. Mixtura antispasmodica, Maand. Bijv. 9 bij No. 36. Mixtura benzoica Bmchardat, Maand. Bijv. 10 bij No. 40. Mixtura chinini, Maand. Bijv. 3 bij No. 10. Mixtura contra albuminuriam Galloi*, Maand. Bijv. 11 bij No. 46,. Mixtura diuretica Oesterlen, Maand. Bijv, 10 bij No. 40. Mixtura febrifuga Mosler, Maand. Bijv. 1 bij No. 1.