is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 59, 1922, no 34, 26-08-1922

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kennis van belanghebbenden, dat te Amsterdam op 18 September a.s. en volgende dagen gelegenheid zal worden gegeven tot het afleggen van het tweede gedeelte van het practisch examen van apotheker, vermeld in art. 11 der wet van 25 December 1878 (St.bl. no. 222), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 April 1913 (St.bl. no. 166). Zij, die tot die examens wenschen te worden toegelaten, moeten daarvan vóór Zondag 10 September e.k. schriftelijk doen blijken aan den voorzitter der examencommissie, den hoogleeraar P. va n der Wielen, Kloveniersburgwal 84, Amsterdam.

Voor bijzonderheden zie men de St.ct. no. 162. Een pharmaceutische merkwaardigheid uit Amsterdam verdwenen. YanLennep’s en Ter G o u w ’s „De Uithangteekens” behoort tot de nimmer verouderende, altijd leesbare bijdragen tot de geschiedenis van ons volksleven. Het gemeenschappelijk embleem der Apothekers, Chymisten en Drogisten was de Gaper; later werd het apothekersembleem de vijzel, terwijl dein het vuur levende Salamander meer en meer het wapen der Chymisten werd. De, oorsprong van den Gaper is, al bestaan er tal van gissingen over, niet met zekerheid bekend, maar deze typische Ncderlandsche straatversiering heeft ten allen tijde de aandacht getrokken van den vreemdeling niet alleen, maar ook van ons zelf. Prachtige exemplaren van oude gapers herbergt het Medisch-Pharmaceutisch Museum,

914