is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrij Nederland; je maintiendrai-onafhankelijk weekblad voor alle Nederlanders, jrg 3, 1942, no 5, 29-08-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWE IDEEEN

MOFFEN ZOWEL als de Jappen hebben hun ontstellende voorsprong op het gebied der oorlogvoering verkregen door het toepassen van nieuwe ideeën. De tank is geen Duitse uitvinding; de valschermspringer evenmin; en het vliegtuigmoederschip is niet in Japan geboren.

De verraderlijke aanvalsmethode scheen slechts nieuw voor democratische landen, wier streven niet op oorlog, maar op vrede gericht is, en die daarom voor oorlogsdaden een ontstellend kort geheugen hebben. 10 Mei ’4O bracht de uitvoering van het eerste, oudste plan-Schliefïen, dat in geallieerde kringen overloekend was; en de Jappen herhaalden in Pearl Harbour de oude truc, die zij bp 8 Febr. 1904 in Fort Arthur tegen de Russen hadden gebruikt.

Neen, wat de heren aanvallers ons ditmaal aan verrassingen hebben gebracht, danken zij allereerst aan de zorgvuldige toepassing van de dynamische formule, waarbij snelheid en gewicht met elkaar worden vermenigvuldigd. ’ De zichtbare toepassing van deze formule is de pantserstoot van Sedan, die in luttele dagen de zeekust bereikte en Duinkerken ten gevolge had. Nieuw was verder het meer-dimensionale Waar de aarde hindernissen bood, werd de lucht ingeschakeld. Valschermspringers veroverden vliegvelden in de rug van den verdediger; transportvliegtuigen zetten er vervolgens hele brigades neer. De grote omsingelingsslagen van verleden jaar in West-Rusland leveren een voorbeeld van de wijze, waarop de beide methoden, die van de dynamische formule en die van de strijd in de ruimte, waarbij toch alle wapens in één hand blijven, met elkaar werden verbonden. Ook de Jappen streden in de ruimte: het zijn voornamelijk hun drijvende vliegvelden, die de onverwachte landingen mogelijk maakten, door de bliksemsnelle wijze van opereren.

Wat kunnen wij daar tegenover stellen? De Maginot-ideeën van het onneembare Engeland en het onneembare Amerika, plus de kreet “De aanhouder wint ”? Deze statische methode gaat uit van de veronderstelling, dat de vijand uitgeput moet raken, terwijl steeds sterker luchtbombardementen voor het verpletteren van des vijands moreel zullen zorgen. Wij Nederlanders kunnen met dit soort uitputtingsoorlog geen vrede hebben, om’dat ons volk elk jaar meer uitgemergeld en vertapt wordt.

Wij, de Verbo'nden Volkeren, hebben één voordeel op den vijand: het arsenaal Amerika, het land van het nieuvre en snelle technische denken. Terwijl in Engeland volgens onwrikbare overeenkomsten tussen vakbonden en scheepsbouwers de stalen platen voor de scheepshuid aan elkaar geklonken moeten worden, hoeft een man als Kaiser, de bouwmeester van de Boulder-Dam, zich van dergelijk wereld- of liever oorlogsvreemd conservatisme niets aan te trekken. Daarginds wordt alles gelascht; de schepen worden in stukken en brokken op zes verschillende plaatsen gebouwd; de helling komt er alleen aan te pas om de boel aan elkaar te spelden. Het laatste Kaiserrecord is een schip van 10.000 ton in 35 dagen.

Maar daar blijft het niet bij. Om het

duikbootgevaar te ontgaan wil Kaiser een geweldige luchtvloot bouwen van vliegende schepen. Hij heeft de eerste proeforder van 100 reeds gekregen. De experts schudden ongelovig het hoofd, net als bij zijn aankondiging, dat hij de bouwtijd van een schip halveren ging. En toch geloof ik, dat de vliegende schepen het enige middel zijn, om snel den oorlog te winnen, maar dat zij tevens onontbeerlijk zullen blijken, om de vrede te winnen.

Nu een toekomstbeeld. Het Tweede Front wordt werkelijkheid.

Ergens op het vasteland is een bruggehoofd veroverd. Versterkingen aan te voeren per schip gaat langzaam, en vereist een hele vloot ter bescherming van de waterlaan dwars over zee, die opengehouden moet worden. Bij het eerste bruggehoofd zal dit echter zeker moeten geschieden, want Kaiser is nog niet zo ver, dat hij zware tanks over kan vliegen, voor zover de verbondenen die bezitten. Wanneer echter de troepen gevlogen kunnen worden, blijven de schepen vrij voor het zware materiaal. Een 70-tons Mars-transportvliegtuig kan 150 volledig uitgerusté manschappen vervoeren. Een eenvoudige berekening leert, dat Kaiser’s 100 vliegtuigen tijdens een korte winterdag vanuit Engeland 60.000 man met volledige uitrusting op een paar veroverde vliegvelden ergens achter de Franse kust neer kunnen zetten. Dieppe heeft bewezen, dat de Duitse jagervloot in West-Europa in drie dagen aan flarden zal zijn. Het gaat er slechts om, haar aan te trekken, haar lam te slaan en niet te wachten tot de Moffen hele luchtvloten uit Rusland kunnen halen.

Zodra voldoende tanks geland zijn, kunnen op dit ogenblik, nu de Moffen uit noodweer volkomen “ Maginot-minded ” geworden zijn, omdat hun pantsertroepen op het Oostelijk front vastliggen, felle pantserstoten ondernomen worden in het bijna van troepen ontbloote achterland. Het enkele doel daarbij moet de verovering van vliegvelden zijn. Overal op deze vliegvelden moeten dan met behulp der vliegende schepen troepen en kleine tanks neergezet worden. Het gevolg moet zijn, dat de aanval der commando’s met de snelheid van een heidebrand door West-Europa laait—een heidebrand, die bovendien bij machte is, over rivieren van weerstand heen te springen. Sommige van deze eilanden midden in vijandelijk gebied zullen verloren gaan. Ondertussen moeten er nieuwe veroverd worden, terwijl de oude zoveel mogelijk vijanden naar zich toe moeten trekken. Bovendien vergete men niet, dat men niet in vijandelijk gebied is. Als vanuit Londen het teken gegeven wordt, dat de Grote Dag is aangebroken,— dan stroomt de bevolking van het getrapte Europa de straat op; dan komen de wapenen te voorschijn. Het is de taak der vliegende ■vloot, massa’s nieuwe wapenen en munitie aan te voeren voor de opstandige burgerbevolking, die voor een deel uit oud-militairen bestaat. De doeltreffende mobilisatie der burgerbevolking—die, behalve actief, met de wapens in de hand, ook passief moet optreden, n.l. door het ontketenen van grote stakingen kan echter alleen snel geschieden met behulp van het vierde wapen: de microfoon.

Om verdrukt Europa de straat op te krijgen, is de microfoon onontbeerlijk. Om opstandig Europa op straat te houden, zijn de vliegende schepen weer onontbeerlijk. De radio wakkert tot opstand aan, en geeft instructies. Men vergete echter niet, dat men hier met menigten te maken heeft, die reeds al te lang wachten, in arren moede dikwijls. Zij geloven enkel nog maar aan feiten. Deze feiten moeten de vliegende forten brengen, en, alweer, de microfoon. De transportvliegtuigen moeten wapenen brengen, voedsel, springstoffen voor vernielingen; de microfoon moet tot in alle uithoeken van Europa snelle, juiste ooggetuigeverslagen brengen van den strijd, die, mits goed voorgedragen door bekende, vertrouwde stemmen, vanzelfsprekend aanmoedigend en opruiend zullen werken.

Zodra het kleinste hoekje vasteland veroverd is, moet er dadelijk een zwerm radioreporters neerstrijken, die de mensen in het nog niet veroverde gebied in de landstaal toespreken. Wanneer men op de oude methode blijft zitten, oorlogscommuniqué’s en ooggetuigeverslagen met 24 en 48 uur vertraging vanuit Londen te laten uitzenden, dan verwaarloost men het machtigste hulpmiddel. Denk maar eens aan de sterke, maar dan komische uitwerking, die het ooggetujgeverslag voor een grote voetbalmatch in duizenden huiskamers heeft, waar vader en zoon, die de match niet kunnen bijwonen, mee lopen te voetballen. Zodra de Duitse Maginotlinie aan de Europeesche westkust doorbroken is, moeten de radioreporters met de stalen helm op weer vooruittrekken. Het maakt een reusachtig verschil, of men vanuit Londen wordt aangemoedigd of dat een vertrouwde stem zegt: “ Hallo mensen, we staan in Oostende op de havenkaai. Een schip komt binnen. Dertig 28-tons tanks rollen achter elkaar over de stalen loopbruggen ”. “ Hallo mensen, Hier spreekt X vanaf vliegveld Haeren. Er komt net een vliegend schip aan. 150 soldaten met tommyguns bolderen naar buiten. In de Oostelijke hoek van het vliegveld worden de laatste Moffen opgeruimd ”.

En dat zijn nog maar koele verslagen. Maar opwekkingen tot opstand en sabotage zullen alleen een “ levée en masse ” tengevolge hebben, wanneer de opstandelingen de zekerheid hebben, dat de stem, die spreekt, omhoogklinkt vanuit het strijdgewoel, en niet vanuit een veilige studio in Engeland. Het gebeurde in Heraklion op Kreta, waar alle weerbare mannen de stad uitstroomden om het vliegveld te veroveren (waar zij ook aanvankelijk in slaagden) op het enkele gerucht, dat een geallieerd konvooi vanuit zee in aantocht was, is een gruwelijk, maar onvergetelijk voorbeeld. Gruwelijk, omdat deze voorbarige dapperen er het leven bij inschoten; onvergetelijk, omdat het bewijst, waartoe Europa in staat is.

De oorlog kan snel gewonnen worden volgens de meer-dimensionale methode. Maar dan vergete men niet, dat wij den vijand altijd een dimensie voor zijn: de aether is van ons. Het vierde wapen, de microfoon, kan, mits in kundige handen, bij de komende aanval een beslissende rol spelen.

[Slot volgt.] A. DEN Doolaard.