Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„DE ZWEMKRONIEK” OFFICIEEL ORGAAN VAN DEN NEDERLANDSCHEN ZWEMBOND

tegemoet en met Mej. Klapwijk, zal ook de Heer Teenstra zijn beste krachten geven, om met het Bestuur der Asser Zwemvereeniging, tot een tip-top organisatie te komen. Met het bespreken van de verschillende aangelegenheden was de tijd zoo snel verloopen, dat we om tegen zessen overhaast afscheid van onze Asser gastheeren moesten nemen en onze leidende propagandist zijn motorisch paard, liefkoozend moest streden, om den Heer Teenstra nog juist op tijd de Veendamraer autobus te doen halen, waarna het stuur werd gekeerd en we in hoog tempo naar Zwolle terugkeerden, ons onderwijl verwonderend over de groote mate van licht brandbaarheid inde Drentsche venen, waar we niet minder dan negen paasch-vuurtjes te onzer eere ontstoken voorbij snelden. We gaan vol vertrouwen 2 en 3 Juli tegemoet. Maarssen, 1 Maart 1932. J. W. VAN DOORN. HOE IK ER OVER DENK. Netzoomin een klerk in doorsnee ’t Zonder pen en inkt af kan, Netzoomin een timmerman zijn Voetenstok ontberen kan, Netzoomin de Bal-arbiter Het kan stellen zonder fluit, Netzoomin de mensch zich „je” voelt Zonder opgeruimden snuit, Netzoomin een zaak kan loopen. Als ’t publiek er niet wil zijn, Netzoomin een liedje inslaat Vol van uitgedroogde gein, Netzoomin de mensch kan leven Zonder geld en zonder goed, Netzoomin je chic gekleed bent Met een ouderwetschen hoed, Netzoomin je sigaret smaakt. Als het ding niet lekker trekt, Netzoomin je in je hum bent. Als je te laat bent gewekt, Netzoomin iemand kan zingen Als-ie heel geen stem bezit, Netzoomin een Lagendaal kan Buiten zijn befaamden „pit”, Netzoomin de dagbladlezer Ooit het „laatste nieuws” laat gaan, Netzoomin een Bachus-dienaar ’n Borreltje zal laten staan, Netzoomin café, theater Kan bestaan zonder publiek, Kan een liefhebber van zwemmen Buiten onze ZWEMKRONIEK! H. JONGEVOS. WATERPOLO NEDERLAND-BELGIË „Sportwereld” weet mede te deelen, dat de landenwedstrijd Nederland—België is uitgesteld tot na de Olympische Spelen en gehoudee zal worden op 25 September in het „prachtige moderne” Sportfondsenbad te Amsterdam.

WEDSTRIJDEN VAN „INTER NOS”. De overdekte zweminrichting aan den Heiligeweg te Amsterdam, de oudste van de hoofdstad, is eender brandpunten van de zwemsport, sedert de heer Kuipers er de Directie voert. Domicilie van vele vereenigingen, brengt ieder op haar beurt er leven inde brouwerij. Zaterdagavond 5 Maart was het de dames zwemclub „Inter Nos”, de club van mevrouw Happel, die er de bloemetjes buiten zette, figuurlijk en werkelijk, want aan bloemen ontbreekte het op de feesten van Inter Nos niet. Eender pers-muskieten tenminste zei op een oogenbhk tot zijn collega s op het hooge pers-schavotje „Zal ik jullie eens een sprookje vertellen ? Er was eens een zwemfeest van Inter Nos ... en er waren geen bloemen". De hoofd-instructrice mej. Driessen, kreeg bloemen, dames bestuurderen werden gehuldigd. Het publiek verstond wel niets van de toespraken, nam de bedoeling voor de daad en klapte hartelijk. Na een voor ons verwende pers-menschen wat taai begin, dat bestond uiteen aantal 25 M. banen voor de kinderen (deze en hun bloedverwanten en kennissen aan den kant genoten ervan!), kwamen de meer sportieve baannummers, die vaak harden strijd brachten. Inter Nos had voor bijzondere banen gezorgd, waarvan nu eens van te voren niet te zeggen was, wie zou winnen. Een 3x 25 M. persoonlijke wisselslag bracht mej. Korthof aan de spits, voor de dames en heeren was een Zweedsche estafette uitgeschreven (met de interpretatie „Zweedsche was wat vrij omgesprongen. n.l. 50 M. vrij, 50 M. school-, 50 M. rug-, 100 M) rug, 50 M. rug, 50 M. school en 50 M. vrij. Op beide nummers deed zich het eenige verwondering wekkende feit voor, dat Het Y, anders begeerig naar eender eerste plaatsen, tevreden was met de laatste. Bij de heeren was de A.Z. de snelste, bij de Dames de R.D.Z. Vooral de laatste won „met stukken”. Van de sterren in onze zwemwereld was o.a. Willy den Ouden present. Ze beproefde ditmaal haar krachten op de 50 M. adspiranten rug baan en won natuurlijk inden fraaien tijd van 38 3/5. Mej’ C. Laddé had geen concurrentie op de 100 M. vrij en zwom „a son aise” deze baan af in 1.14 1/5 Vermelden we nog, dat de baannummers afgewisseld werden met een aardige kinderpantomime, een demonstratie van zwemslagen, onder water zwemmen, dit alles door jeugdige krachten, en figuurzwemmen door dames. De polowedstrijd tusschen Inter Nos en U.Z.C. toonde groote meerderheid van de tweede klasse kampioenen. U.Z.C. moest met 3—l de vlag strijken. Met een nummertje lucht-acrobatiek van de bovenste plank (ook al dubbel waar) uitgevoerd door de heeren F. Mette, Denneboom, Bosch en Emmering werd het feest besloten, De uitslagen: Hinderniszwemmen voor beginnelingen: 1. R. Mens, 2. C. de Vries, 3. S. Brink, 25 M. vrije slag voor meisjes van 13—16 jaar: 1. R. Keyl in 18 3/5 sec., 2. D. v.d. Lee in 19 sec., 3, G. Wassili in 24 3/5 sec. 10 x 50 M. vrije slag, estafette, adspiranten, nationaal; 1. Inter Nos (R. Bongenaar, R. Swart, M. Luschow, E. Gobets, A. Saelman, M. v. Hinten, A. Feldberg, C. Reiding, M. Zandvliet, J. Pieters) in 6 min. 41 3/5 sec. 2. Het IJ in 6 min. 50 3/5 sec. 50 M. schoolslag, leden Inter Nos: 1. A. Feldberg in 46 2/5 sec., 2. M. Luschow in 47 sec., 3. M. Helt in 49 sec.

188

Sluiten