is toegevoegd aan uw favorieten.

Zwemkroniek; officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Zwembond, jrg 25, 1948, no 7, 12-02-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Standen Voorronden Bekercompetitie. Afdeling A: ZAR 55 20— 8 10 Futen 5 4—l 21— 8 8 DAW 5 3—2 17— 7 6 Amstel 5 2—3 13—14 4 Kroosduikers 51 4 10—21 2 de Ham 5 5 3—26 0 Standen Voorronden Bokocentbeker. Afdeling E: DWR 3 2—l 8—24 VZV 31 2 5—4 4 HDZ 3 111 3—3 3 DWT 3—12 3—lo 1 F. L. A. SUTTORP—v. d. BERG, 2),ê dü-Vit c^|eW, Het Trainingsfonds. Leerzaam zijnde cijfers, die de activiteit van de kringen demonstreren ■ ten aanzien van het Trainingsfonds (en van de ijver van hun verenigingen). Zij volgen hier als een lofspraak voor sommigen en als een vermaning voor anderen. Er zijn misschien enkele onnauwkeurigheden in, zij zijn een weinig achter bij de huidige werkelijkheid, maar in grote trekken is het beeld juist en leerzaam. Amsterdam bracht ƒ 791.01 bijeen, een aardig bedrag, dat echter vrij eenzijdig, in hoofdzaak door de grote zwemsportver. verzameld is. Haarlem met ƒ 111.70 is niet denderend, maarde ƒ 6.40 van N.H. ben. ’t Y is wel zeer pover. Het Gooi daarentegen komt voor een zo kleine kring goed uit de bus met ƒ 211.19. Den Haag spant natuurlijk de kroon met ƒ 1715.95; ga zo voort! Rotterdam is niet onverdienstelijk met zijn ƒ 445.54, maar het is toch maar goed, dat het kringbestuur bezig is met een nieuwe aanval om meer geld. Gouda met zijn ƒ 94.10 kan nog wel een zetje velen, hetgeen in meerdere mate gezegd kan worden van Utrecht, dat met ƒ 65.87 voor een zo grote kring wel erg achter blijft. Mocht echter de daar opgezette loterij slagen, dan kan er een bedrag komen, dat de moeite waard is. Arnhem/Nijmegen met z’n ƒ 70. moet ook vooruit, maar erger zijn toch Twente en de Yselstreek met het nihil; kom nu, dat is toch wel een beetje erg. Limburg paradeert met ƒ 12.70 en hoewel hier vermoedelijk een vergissing is ingeslopen en het totaal wat hoger ligt, kan er toch nog heel wat bij. Kijk maar naar N.- Brabant met ƒ 213.04, hetgeen niet kwaad is. Zeeland heeft niets opgebracht, maar dan moeten wij toch bedenken, dat dit -onze meest geteisterde kring is. Dit excuus is niet aan te voeren voor Drente en Oost Groningen, die blijkbaar geheel over het hoofd hebben gezien, dat een bijdrage van ƒ o. hen ook niet vet zal doen soppen van de helft van de opbrengst. Erger is het echter, dat Groningen niet meer dan ƒ 5. heeft verzameld en door de matige opbrengst in Friesland a ƒ 20.44 royaal geklopt wordt. Ten slotte heeft het Ned. Zevental ƒ 102.70 bijeengebracht, in afwachting van de bijdrage van de Ned, Zwemploeg. Leerzame cijfers; laat ieder er zijn voordeel mee doen ten voordele van de Bondsen de Kringtrainingen. lédere bijdrage, groot of klein, is welkom; het gaat niet alleen om het bedrag, het gaat ook om de geest, waarin gegeven wordt en daarom dit keer besloten met de onderstaande toelichting op een recente gift; Van het kleinste kringbestuur van de kleinste kring, met de armste verenigingen, met ledige kassen, met de minst draagkrachtige kringbestuurderen, inde slechtst bezochte vergadering, bij een geleende kachel, met gekregen koek, gekookte thee en het laatste plukkie shag, zijnde aanwezige portemonnaies omgekeerd en is de inhoud, bestaande uit ƒ 3.02%, ter beschikking gesteld van het Trainingsfonds. Postrekening KNZB;' 159882, Utrecht.

Het is een avond geworden van uitstekende zwemsport, die de Amsterdamse Dames Zwemclub ons heeft bereid in het AMVJ-Bad. Een programma met goede nummers en een flinke bezetting, met op bijna elk nummer spannende strijd, verrassende prestaties van jeugdige zwemmers en zwemsters en weer nieuwe beloften voor de toekomst, eèn jury die voor haar taak berekend was en het grote aantal deelnemers vlot verwerkte, kortom, een avond, waarop het publiek, dat de zwemzaal tot de laatste plaats bezette, en ook de organisatrices, Mevrouw W. de Vries—Cauwe en haar medebestuursleden, met voldoening kunnen terugzien. Sprekende over het inlossen van beloften, dan moeten wij allereerst vermelden Dinie van Ekris, één van Jan Stender’s pupillen, die op de 100 M. rugslag onze nationale kampioene Greetjé Galliard van de ADZ, in 1.16.2, zij het met slechts 1/10 sec. versloeg. Ook Sabien van Slochteren van de GDZ leverde met 1.18.9 een uitstekende prestatie. Een andere nieuwe kracht hebben we ontdekt in J. Tjebbes van HPC. Naar ons werd medegedeeld, zwom deze knaap vorige zomer over de 100 Meter crawl nog 1.12. Thans zorgde ook hij voor een aangename verrassing door in 2.22.2 op de 200 M. borstcrawl zowel Frans Aldendorf als Rinus van Daatselaar achter zich te laten. Rob Sindorf werd biereerste in '5.10.1. Deze zelfde Tjebbes zwom later inde estafette 4 x 100 M. de 100 M. in 1.1.7. Ongetwijfeld zullen wij binnenkort nog wel van hem horen. Nog een aardige verrasing bezorgde ons de veertienjarige W. Willemse van de HDZ, die op de 100 M. borstcrawl voor dames junioren eerste werd in 1.12.9. Nu wij langzamerhand gaan inzien dat wij van de vlinderslag als substituut voor de schoolslag wel niet meer zullen afkomen, is het goed gezien geweest van de ADZ om ook een nummer 100 M. vlinderslag Op het programma te plaatsen. Dat deze slag inderdaad sneller is dan de orthodoxe schoolslag, bewezen wel de zusjes Jannie en Annie de Groot van de ADZ en Nel Gerritsen van de RDZ, die met deze slag aanmerkelijk beneden haar tijden op de ‘ gewone schoolslag kwamen. Niettemin liet de 15-jarige Tonnie Hom (ook al weer van de Robben) zien, dat het met de oude schoolslag ook nog hard kan, want inde later gezwommen estafette 3 x 100 M. wisselslag, gaf zij de vlinderende Jannie de Groot geen haarbreed toe. Onze nationale estafetteploeg trad in haar geheel aan voor de laatste serie 100 M. borstcrawl dames, en natuurlijk verwachtte iedereen een spannende strijd. Die kregen wij dan ook, maarde grootste verrassing was wel, dat Margot Marsman van HVGB na Hannie Tarmeulen de tweede plaats bezette. Verheugend was, dat alle vier de zwemsters onder de 1.10 bleven en onze vriend Planjer, die alle tijden van alle prominente zwemsters ter wereld uit zijn hoofd schijnt te kunnen opnoemen, rekende meteen uit, dat wij met deze tijden op de O. zeker op de derde plaats na Denemarken en Amerika zouden komen en met een beetje geluk wel op de tweede plaats. Of hij ermede gerekend heeft, dat de O.S. op een 50 M. baan worden verzworomen, heeft, hij er niet bij verteld. Eindelijk weer eens een man onder de 1.10 op de 100 M. rug. Kees Kievit van Aegir zorgde voor dit evenement. Hij maakte 1.9.6. Jitze van der Veen van LZO plaatste zich tweede en zo werd het westen door „de provincie” overvleugeld. Lenie Keiler van de HDZ bracht een ogenblik haar overwinning bij het schoonspringen in gevaar door haar eerste vrije sprong 1% salto achterover te missen. Haar voorsprong op de andere sprongen was echter voldoende om deze achteruitgang te elimineren en zo eindigde zij op de eerste plaats voor de nationale kampioene Cobi Floor. Het springen der dames beweeg wel, dat de intensieve training, welke zij thans onder leiding van „Pa” Bosch ondergaan, haar vruchten afwerpt. De 4 x 100 M. estafette heren bracht een gedecideerde Overwinning voor Het Y in 4.15.6, terwijl AZ 1870, DJK en HPC alle in 4.21.4 de tweede plaats deelden. Het was al laat, te laat, toen ten slofte het waterpolonummer kon beginnen tussen de. Kikvorsen – ploeg en HVGB. Laatstgenoemd zevental was volledig, terwijl de opstelling van de Kikvorsen was als volgt: P. Salomons (HZPC). C. Braasem (ZIAN), H. Keetelaar (Robben), H. Stam (HZPC).

F. Smol (ZIAN), R. van Feggelen (Meeuwen), N. ! Korevaar (Merwede). : Het was geen schande voor de Haarlemse ploeg om i van dit zeyental te verliezen en zeker niet om ! met slechts 3—l te verliezen. Nu moet hierbij direct gezegd worden, dat, hoe kranig de HVGB’ers ook partij gegeven hebben, 1 z>j met die kleine nederlaag zeer tevreden konden zijn. Onafgebroken «waren zij tot verdedigen ; gedwongen; de aanvallen bestonden uit individuele pogingen en uit verre schoten, die hoewel hard zijnde, niet zuiver genoeg waren om Salomons in moeilijkheden te brengen. Slechts éénmaal geschiedde dit met de doorslagbal, die HVGB al vrij vlug de gelijkmaker gaf. Onoplosbaar geleek ook toen echter de moeilijkheid niet: maar ja, het was in ieder geval een fraai doelpunt. De Kikvorsen dankten hun meerderheid aan het goede en zuivere .veldspel. Bijna steeds werd ér' goed gecombineerd, er werd geplaatst van vleugel tot vleugel en ware het niet, dat Korevaar zich bij wijlen onbereikbaar voor zijn medespelers had opgesteld, dan zou dit spel nog effectiever zijn geweest. Overigens was dit samenspel niet zo eenvoudig op dit kleine veld en de Haarlemmers profiteerden dan ook vaak van het dicht op elkaar spelen door met enthousiasme en vaardigheid in te grijpen. Vergeleken met dat van de Kikvorsen, was het handelen dan echter niet snel genoeg om uit de afweer aanvallen te kunnen opbouwen. Naar voren geplaatste ballen vielen dan ook grotendeels ten prooi aan Stam, die soms mid-achter speelde of in nog meerdere mate aan Keetelaar, als die de spilplaats bezette. Het is een vlugge wedstrijd geworden, zoals dit op een dergelijk klein veld gemeenlijk het geval lijkt, indien twee goede ploegen elkander te lijf gaan. Dit in figuurlijke zinv want ondanks het feit, dat de scheidsrechter, vastgenadeld aan zijn plaats, het spel onmogelijk geheel kon volgen, was er geen sprake van verruwing en bleef het spelen op de man ondergeschikt aan het spelen op dè bah Jammer, dat zulk waterpolospel ten beste moest worden gegeven voor een publiek, waarvan de mogelijkheid tot grote aandacht reeds uitgesloten was, door het kijken naar het lange, maar interessante zwemprogramma. De voornaamste uitslagen waren: Dames: 100 M. rugcrawl; 1. D. van Ekris, 1.18.2; 2. G. Gailliard, 1.16.3; 3. S. van Slochteren, 1.18.9. 100 M. vlinderslag; 1. J. de Groot, 1.21.6; 2. A. de Groot, 1.23.4; 3. N. Garritsen, 1.24.2. 100 M. borstcrawl: 1. H. Termeulen, 1.08.4; 2. M. Marsman, 1.08.8; 3. M. L. Vaessen, 1.09.4. 3 x 100 M. wisselslag: 1. ADZ 1, 3.52.3; 2. Robben, 3.53.2; 3. ADZ 2, 3.59.2. Schoonspringen: 1. L. Keiler, 90.07; 2. C. Floor, 87.77; 3. E.v. d. Horn, 76.47. Heren: 200 M. borstcrawl: 1. R. Sindorf, 2.19.1; 2. J. Tjebbes, 2.22.2; 3. T. Aldendorf, 2.22.8. 100 M. rugcrawl: 1. C. Kievit, 1.09.6; 2. J. v.d. Veen, 1.12.1; 3. J. C. Scheffer, 1.12.4. 4 x 100 M.: 1 Y 415 6' 2 HPC, AZ en DJK, 4.21,4. De uitslag van de waterpolowedstrijd Kikvorsen—HVGB (Haarlem) was 3—l. Z.V, „De jonge Kampioen" Zutphen viert haar 25-jarig bestaan, Zaterdag 31 Januari j.l. herdacht men in Zutphen het feit, dat 25 jaar geleden „De Jonge Kampioen” werd opgericht. Een zeer druk bezochte receptie en een feestavond getuigen van de zeer bijzondere plaats, die deze Zwemclub in het Oostelijk Sportleven inneemt. Merkwaardige woorden werden daar gesproken door de Voorzitter van de andere – plaatselijke zwemvereniging, de heer A. G. Brandt, die niet vaneen zuster-vereniging wenste te spreken, doch een vergelijking maakte vaneen 30-jarige moeder en haar 25-jarige dochter! (O, wonderlijke verge- De „D.J.K.” is namelijk voortgekomen uit de Z.V.'„Neptunus”. Inde loop der jaren is gebleken, dat in deze plaats van circa 20.000 zielen, de beide verenigingen naast elkander een bestaansrecht hebben. De inwoners van Zutphen zijn inderdaad „zwemminded”. Dit is zeker inde allereerste plaatste danken aan het voortreffelijke werk, dat hier tot

De wedstrijden van de A.D.Z. DE JEUGD LOST HAAR BELOFTEN IN.