is toegevoegd aan uw favorieten.

Zwemkroniek; officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Zwembond, jrg 25, 1948, no 33, 19-08-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m

25e Jaargang No. 33 19 Augustus 1948

Redactie (verantwoordelijk voor de inhoud): B. Planjer Biltstraat 128, Tel. 10398, Utrecht * Verschijnt wekelijks Abonnementsprijs t 14. . Buitenland 1 5. per jaar Franco per post bij vooruitbetaling • Administratie: Drukkerij De Kaal & De Vries Elandsstraat 6-12, Amsterdam-C.. Telefoon 35133 Postrek.: „De Zwemkronlek", No. 13930

Officieel orgaan van de „Koninklijke Nederlandsche Zwemband” Uitgevers: De Raat & De Vries . gjyölff IKNZB) —«hmw mmmmMmmmm 1T

Een oude traditie hersteld.

D.J.K., uit Zutphen, heeft dit jaar haar schone slaapster gewekt, zij heeft de 8 K.M. Wedstrijd inde rivier de IJsel tot nieuw leven gebracht. Het is goed geweest, dat dit gebeurde, want niet minder dan een tweehonderdtal deelnemers en deelneemsters hadden ingeschreven, waarvan helaas een Veertigtal hun inschrijving niet gestand deden. Dit is een zaak, waaraan de organiserende Vereniging niets kon verhelpen, die slechts haar organisatie trachtte te ondermijnen en d'e een blaam werpt op de inschrijvende verdagingen. Deze kleine wanklank heeft echter niets af hunnen doen aan het volledig welslagen van het feest, want een feest is het geworden. Det begon met de traditionele optocht van de deelnemers en medewerkers, muziek voor°P, door het schone, nog gehavende Zutphen. Dan de bootreis, stroomop, naar de startplaats. Varen op de gezwollen, sterk vlietende rivier, langs de Veluwezoom enerzijds en et grazige Achterhoeklandschap anderzijds, angs de koeien, die aan het pootje baden en ten slotte bereikend de startplaats, ed boerderij, waarvan de stallen de kleedruimten vormden. Daar was alreeds de vloot verzameld van roeibootjes, motorboten en kano’s, die straks als een zwerm herdershonden de langgerekte stroom van zwemmers moesten bewaken. Daar liepen alreeds de Rode Kruis-soldaten -soldatinnen gereed om straks zo nodig P te treden en daar waren de bussen met t om de deelneemsters en deelnemers straks i° een gevaar te maken voor ieder, die in Un buurt kwam. peerlands beste lange baanzwemmers wa-eU onder die vet-glimmende figuren, zoals

de gebr. van Daatselaar, Irma Schuhmacher, die dit haar wijze vond om uitte rusten van de vermoeiende Londense dagen. Lies Put en Thea Snoeks, de veteranen Stender en Verhout en de bijna-veteraan Jan Schopman. Stans Scheller was er, onder toezicht van Nida, die echter toeschouwster bleef. De favoriet voor de Sportwereldbeker, – Bouwmeester, liep ook al glimmend rond, evenals Gre de Hooge en Annie Veldhuizen dit deden. Het ogenblik van de start nadert, de dames en de veteranen staan opgesteld aan de kant van het schip, starter van Oosterhout heeft zijn fluit iri de mond en de eerste groep is te water en de besten nem«i al ras de benen. Drie minuten later worden de heren gestart, twee rijen dik aan het boord staande. Meer dan 150 zwemmers trachtten nu zo snel en zo goed mogelijk de weerstand van het water te overwinnen en de verraderlijkheden van de stromingen te boven' te komen. Onze sleepboot zet de achtervolging in en heeft al gauw de achterhoede te pakken. Zij passeert de talloze koppen in het water en af en toe klinkt een groet en een aanmoedigende roep. Maar voor dit groeten hebben de besten geen tijd en geen aandacht; zij eten slechts kilometers. Wij passeren de eerste veteranen en dan blijkt, dat Verhout -ferm de kop genomen heeft. We zien juist, dat Claartje Aurik het na 20 minuten opgeeft en dan komen we langs de kopgroep van de heren. Eerst zien we Scheffer op zijn rug zwemmen, we zien Rinus van Daatselaar en dan een stuk voor hem, tot onze verbazing. Jan Schopman. Maar deze heeft bij lange nog niet de eerste damesgroep ingehaald. Deze blijkt op de

helft van de baan te bestaan uit Irma Schuhmacher en een vijftig meter achter haar het drietal: Gre de Hooge, Annie Veldhuizen en Lies Put. We zien dan nog even, hoe de zwemmerskolonne de rivier oversteekt om inde buitenbocht zoveel mogelijk van de stroom te kunnen profiteren en dan neemt de sleepboot de benen om tijdig aan de finish te kunnen zijn. Het duurt niet lang, of de eersten komen in het zicht: twee dames, zij aan zij strijdend. Nog is niet te zien, wie dit zijn, maar even later onderscheiden we Irma en Annie Veldhuizen. Een geweldige eindspurt na die acht kilometers en dan tikt Annie met handslagverschil als eerste aan. Een merkwaardige strijd. Dan komen Gre de Hooge en Lies Put, die acht K.M. naast elkaar hebben gezwommen en ook al een spannende eindspurt inzetten. Nu wint de R.D.Z. van de Robben. Het begint nu deelnemers te stromen en de jury heeft handen vol werk, temeer, omdat verschillende zwemmers door de stroom verrast worden en de keerbalk voorbij schieten, waarna het hen slechts met de grootste moeite gelukt op hun w.pg terug te keren. Jan Schopman behoort niet tot deze pechvogels, die de rivier onderschatten en komt fris en wel als eerste der heren binnen, achteraf tot verbazing van Rinus van Daatselaar,' die steeds meende aan de kop te liggent Hij moet zich nu met de tweede plaats tevreden stellen. Eindelijk is het dan, dat alles binnen is. Er blijken slechts vier uitvallers te zijn. De deelnemers vinden hun per auto vervoerde kleren terug inde nabij de finish gelegen ambachtschool, zij vinden er de zeep om zich van het vet te verlossen en de warme thee. Intussen werkt de jury er onverdroten aan het vaststellen van de uitslag, die dan weer later op de avond gebruikt wordt om de prijswinnaars de gelegenheid te geven het podium inde grote zaal van de Buitensociëteit te bestijgen om de bekers en medailles in ontvangst te nemen, die voorzitter J. van Dongen met vriendelijke woorden uitreikt. En dan de dans als slot van dit door D.J.K.

141