Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarschijnlijk paralactaat; op het luchtdrogc «out berekend: 0,2°1. In 40 cM3. bloed uit de navelstreng van het doode kind: kristallen; bij 110° gedroogd: 42,2 mgr. Hopkins positief.' Dus aan luohtdroog zout: 0,121.°/o Deze kristallen worden vereenigd met hetgeen uit de urine is overgebleven, samen; 132,3 mgr. HjO; 15 mgr. = 11,34% gegloeid; 50,6 mgr. = 43,14°/0 De stof is dus in ieder geval geen zuiver paralactaat. De groote fout inde zinkbepaling is hier waarschijnlijk afhankelijk van de verontreinigingen van het deel, dat uit de urine was bereid. 11. 29 Hov. V.—W. 32-jarige Y para, heeft bij twee van de voorgaande partus ook eolampsie gehad. Patiënte wordt post partum opgenomen; zij heeft sedert 14 dagen -oedemen. 27 Kov. hoofdpijn, 4 aanvallen van eclampsie. Dan forceps, kind leeft. In urine22040/O0 eiwit. 28 Yov. nog 3 aanvallen, sopor. Daarna genezing. De urine werd onderzocht van 28 Nov., 30 Hov., 1 Dec., 3 Dec. en 5 Dec. die resp. 10, 4, Va, len 1 °/00 eiwit bevatte. Steeds werden kristallen gevonden inden vorm van fijne naaldjes. Deze wogen samen: 67,1 mgr. H2O: 5,1 mgr. = 7,6°/0. gegloeid: 48,8 mgr. = 78,7°/0. De stof was dus niet enkel paralactaat; wel was de reactie van Hopkins duidelijk, en dus althans een spoor melkzuur aanwezig. 111. 11 Jan. ’O7. Patiënte van Dr. Boer, Oudewater. 9 Jan. heeft patiënte moeheid, hoofdpijn, weinig urine, veel eiwit. Melkdieet. 10 Jan. Yenesectie van 400 cM3. Een liter NaCloplossing subcutaan ingebracht. 11 Jan. Yier eclamptische aanvallen. 20 mgr. mophine subcutaan. Forceps. Kind eerst asphyctisch, wordt bijgebracht. Post partum nog één aanval. Genezen. 45 cM3. urine van 11 Jan. per katheter na den 4den aanval verkregen levert kristallen; rozetten van naaldjes. 675 cM3. urine van 15 Jan. kristallen. Deze gevoegd bij die van 11 Jan., samen bij 110° gedroogd: 209,1 mgr., echter nog niet zuiver, hoewel met dierlijke kool gereinigd. Hopkins positief. Hier is geen zinkbepaling verricht. Uit 26 cM3. bloed van het kind typische kristallen; lange vertakte naalden. Hopkins +.90 mgr. verliest bij 110°: 7,6 mgr. = 8,44°/0. Gegloeid: 55.2 mgr. = 66,99°/0. Het is dus slechts voor een klein deel paralactaat.

35

Sluiten