Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor een laatste punt: Stoornissen in het kraambed, in het bijzonder de puerperale infectie. Yeel heeft de verloskundige praxis ten plattelande tegen; menigvuldig zijnde bezwaren aan de uitoefening verbonden; met veel meer moeiehjkheden hebben wij daar te kampen, maar één ding hebben we buiten in het algemeen vóór op de groote klinieken: in aanmerking (jenomen het weinige wat wij in vergelijking met deze doen en kunnen doen, om die te voorkomen, zien we weinig puerperale infecties. In het geheel vind ik in mijne aanteekeningen slechts 11 maal min of meer ernstige complicaties van verschillenden aard vermeld. Met mijn geheugen als richtsnoer, ging ik ten overvloede al de gevallen nog eens na, maar ik kon er weinig bijzonders bij oploopen. Ook niet omtrent ziekten of ernstige stoornissen, die men in later tijd in verband met het kraambed zou kunnen brengen. Yan deze 11 gevallen, begin ik, met zeer in het kort, de historiae morbi hier te laten volgen: _N°. 1013. Patiënte met febris typhoïdea, die inde 3° weck harer ziekte praematuur beviel vaneen levend onvoldragen 8 maands kind, dat den volgenden dag stierf. Hare ziekte verliep in puerperio regelmatig en gunstig. Y°. 539. Eene phthisica, van wie alleen aangeteekend staat: koorts gedurende eenige dagen. Met tijden van afwisselende beterschap en verslechtering stierf zij een jaar daarna aan hare ziekte. Y°. 533, had mij, na haar verlossing van gemelli met kolossalen fluxus uit atonischen uterus, waarvoor tamponnade noodig was, nog geen zorg en last genoeg veroorzaakt. Op den 4en dag kreeg zij temperatuursverhooging tot 40° met hoogst alarmeerende concomitteerende verschijnselen; den volgenden dag: roodvonkexantheem over het geheele lichaam. Ook dit doorstond ze hink boven verwachting. Deze 3 gevallen behooren dus zeker niet tot de puerperale infectie in engeren zin. Anders is dit met de volgende 4 gevallen. Y°. 416, Een placenta adhaerens, die wegens fluxus manueel verwijderd werd. Eenige dagen daarna hectische koorts. Uitspoeling van den uterus. Op den 10en dag kwam nog een stukje placenta voor den dag. Koorts met pyaemisch karakter hield stand. Uitgebreide huidabscessen en decubitus gaven veel last en veel angst, maar na weken tobben herstelde patiënte volkomen. K°. 1221 en n°. 1324 zijn beide eenige weken voor parametritis behandeld; de eerste patiënte besprak ik onder placenta praevia (bl. 54); de laatste was spontaan bevallen, de secundinae na

251

Sluiten