Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De temperatuur der vrouw is 37.7, de pols is regelmatig, krachtig, goed gevuld, alleen wat frequent, n.l. 116 slagen inde minuut. Twee uren later is hij uitwendig onderzoek de toestand niet veranderd, het kind is zeer gemakkelijk te voelen, het betasten van den huik is onpijnlijk. Er zijn geen weeën geweest; de vrouw heeft driemaal ontlasting gehad en braakte eenige malen. De toestand van den pols is dezelfde gebleven. De ontsluiting is niet toegenomen, met de halve hand is het hoofd juist te bereiken. Vijf uren later wordt door Prof. Kouwet de volgende status praesens opgenomen: Er is een duidelijke zwelling van het linkerbeen, ook het rechter is een weinig oedemateus. Pijn hij druk op de groote vaten is twijfelachtig aanwezig. De huik is onpijnlijk hij betasten, ook spontaan heeft de vrouw geen pijn. De vrucht is zeker gestorven, daar geen harttonen worden gehoord, noch bewegingen gevoeld. Het kind is zeer duidelijk te voelen, zoodat het den indruk maakt buiten de baarmoeder te liggen. Rechts boven het lig. Poupart. en inde rechter flank is misschien de geretraheerde uterus te voelen, althans is daar een bolvormige tumor gelegen, welke wisselend van consistentie is. De temperatuur is 37.9 ; de pols is goed gevuld en krachtig, de frequentie bedraagt 118. Inwendig wordt de portio vaginalis zeer hoog staand gevonden. Uit het ostium hangt een slappe vochtblaas, die men geheel naar buiten kan trekken. De nauwe bekkenuitgang belet het hoog opdringen door het halskanaal, zoodat het niet mogelijk is eenig kindsdeel te bereiken. Er moet echter reeds een vrij aanzienlijke ontsluiting zijn. Bimanueel onderzoek maakt het zoo goed als zeker, dat de tumor rechts inde flank de uterus is. De diagnose ruptura uteri wordt de meest waarschijnlijke geacht. Er wordt besloten proeflaparotomie te verrichten. Mocht deze diagnose verkeerd blijken en de vrucht zich nog levend in utero bevinden, dan noodzaken de afmetingen van het bekken toch tot het uitvoeren der keizersnede; is de vrucht echter dood en de uterus ongedeerd, dan kan misschien nog perforatie en uithaling langs den natuurlijken weg plaats hebben. Bij de laparotomie komt het eerst de navelstreng te voorschijn. Het kind en de placenta liggen inde vrije buikholte. Ka verwijdering der vrucht blijkt er slechts weinig bloeding te hebben plaats gehad; voornamelijk uit het rechter hypochondrium worden enkele stolsels verwijderd. Inden voorwand van het onderste uterussegment is een dwarsverloopende scheur, welke van den linker tot den rechter uteruskant reikt. De randen zijn onregelmatig, bloeden weinig; het haarmoederlichaam ligt goed gecontraheerd geheel naar rechts.

301

Sluiten