Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemakkelijk geëxtraheerd. De ontwikkeling der schouders kost eenige moeite. Na de geboorte schreeuwt het kind onmiddellijk, het weegt 4.4 K.G. Na 1 */2 uur wordt de placenta uit 'het o. u. s. gedrukt. Na den partus was de temperatuur 38° (rectaal), daarna bleef zij echter schommelen tusschen 36°,9 en 37°,8, totdat zij den 7den dag ’s avonds weer 38was. De kraamzuivering was zonder eenigen geur. Ook den Bsten8sten dag was de avondtemperatuur 38° en den 9den dag 38°,1 (alles rectaal), terwijl de morgen- en middagtemp. resp. 37°,3 en 37°,5 bedroegen. Den 9den dag, ’s middags, was patiënte even duizelig geweest, doch na een paar minuten was zij weer beter. Op grond van het een en ander werd haar op den morgen van den lOden ,jag gezegd doodstil in bed te blijven liggen, gewoonlijk mogen de patiënten dien dag in bed zitten en niet zoo door het bed te woelen, als zij gewoon waste doen. ’s Middags gaat zij ondanks het verbod toch zitten, daarop krijgt zij het benauwd, roept om hulp en zakt het volgende oogenblik bewusteloos inde kussens terug. Een kwartier later was zij dood. Bij de obductie bleek de arteria pulmonalis geheel verstopt door een grooten embolus, afkomstig uit de rechter vena iliaca. De uterus was normaal, de parametria eveneens. Om de vagina bevonden zich echter talrijke bloeduitstortingen; rechts was een geringe infiltratie (ook mikroskopisch) daaromheen, en van daaruit was een thrombose ontstaan, die zich tot inde vena iliaca communis dextra had voortgezet. De geringe temperatuur-verhooging en de infiltratie wijzen op een lichte infectie als oorzaak der thrombose. Vergelijken wijde verkregen resultaten met die der andere Hollandsche klinieken, dan wil ik mij beperken tot de spontane haring, met verwijzing naar de dissertatie van Dr. W. E. Emous (Amsterdam 1908) voor de resultaten der verschillende operatiemethoden. Het blijkt dan, dat, waar het aantal spontane haringen inde Rotterdamsche vroedvrouwenschool 60°/0 bedraagt, dit staat opgegeven voor. Amsterdam (Vrouwenkliniek) 33.1 °/Q Amsterdam (Vroedvrouwenschool) 69. Groningen 30.6 Utrecht 37.7. Neemt men daarbij iu aanmerking, dat ongeveer de helft der patiënten ons van buiten werden toegezonden (van de 158 bevielen slechts 56 spontaan), dan moet het percentcijfer van 60 zeer zeker hoog genoemd worden. Wel biedt ook de spontane haring, vooral bij zeer krachtige weeën, voor het kind een gevaar, maar voorloopig zullen wij toch goed doen, ons op het standpunt te blijven plaatsen, Tijdschr. v. Verlosk. en Gyn. XX. XI

163

Sluiten