Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dan verguisd worden. Zulke ongelukkigen hebben de grootste moeite zich inden beginne staande te houden en het tegen hen opgevatte vooroordeel te overwinnen, maar gelukt hun dat, dan blijken zij later dikwijls zeer bruikbaar en nuttig te zijn. Zoo zal het ook gaan met de schaambeensnede resp. de symphysiotomie, met welke zij zoo nauw verwant is die zonder eenigen twijfel het hoofd boven water zal houden. Inden loop der jaren zal het gebied van hare toepassing zich scherper en scherper afbakenen. Af en toe zullen up and down’s zijn op te teekenen, afhankelijk van verbeterde techniek aan den eenen kant of het uitvinden van andere operatiemethoden of het verbeteren van reeds bestaande ik deuk aan de verschillende vormen van keizersnede uit den laatsten tijd aan den anderen kant, maar geheel verdwijnen zal de hebosteotomie wel nooit meer. Ik ben dan ook vast overtuigd, dat wanneer de stormen over haar hoofd zullen zijn uitgewoed, zij een vaste plaats zal blijven innemen onder de methoden, die ons ten dienste staan bij de behandeling der haring bij bekkenvernauwing.

190

Sluiten