Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op het Sportterrein te Sappemeer vond op Zondag 5 December j.1- de officieele overdracht van de van gemeentewege gebouwde tribune plaats. Hierboven een foto tijdens

de plechtigheid genomen'

DE REDDENDE REUS!

Niet ver van Zoutkamp staat het bekende, geweldige „gemaal", de Electra; men houdt West-Groningen, zelfs tot Haren, vrij van overtollig water in de polders door zijn enorme capaciteit. Toen in dit voorjaar de watersnood overal heerschte, kon men hier door de groote onafgebroken werkzaamheid gerust zijn : tot 13 Jan. verplaatste men 110.000.000.000 L. naar de zee 1

Een mooi gezicht uit de haven bij Zuidlaren. Hoevele liefhebbers van roeien, zeilen en tochtjes met de motorboot kennen deze hoek, waar 't kanaal door de lage weiden vol vogels loopt naar het Zuidlaarder-meer!

Hebt U reeds een fraai geïllustreerde dagkalender van „Het Noorden" besteld? De prijs van deze kalender die bijna 200 fraaie platen geeft van geheel ons 'land, Hebben wij voor onie abonnè's gesteld op slechts

55 CENTS !

Geeft Uw bestelling spoedig op aan onzen agent of bezorger, anders krijgt U misschien later „uitverkocht" te hooren. :—: :—: :—:

Men kent m'in alle straten; Ik kom in hoek en gaten Van 't oude en nieuwe „Daam ' Zit elk bij kou en regen Als winden om ons vegen Daar veilig achter 't?raam,

Dat ga ik toch maar dwalen Langs huizen en kanalen. En-rust op 't stoepje... och, niet [erg: — Ik ben maar - Van der Berg!

t)e korvenloopster is in de dorpen van het Noorden iemand van beteekenis, die behalve brood ook veel nieuwtjes meebrengt. We zeggen niet, waar deze foto genomen is. Men vindt 't wel! Ze is algemeen... en toch is de gelijkenis goed in 't bijzonder. Als men een goede koopvrouw kiest, en ons weekblad leest, is een krant overbodig... en een barometer f...

MoeKe: Morgen vrouw Maier i iniks nait ivoia, ne, zoo stoef bie Midwinter. (Nait bie 't lekkers, PaitI Straks krigst 'n doemke).

Vr. M. : Morgen vrouw Bolhoes I Joa, 't is giad warm bie zetten, 'k zwait van 't loopen. Stoede ? Kedetjes ? Frizze olwieven? Mit krenten? 'n kwartje moar. Twaibakken? Kniepkoukjes en rollertjes veur neijoar ?

Moeko: Net as altied moar. Ook wat neis? Het Martje 't kloar mit netoares zien scbrieven? 't nog al 'n nuffie,'nè ?

Vr. M: 't Proatje gait wel. Wait ie, dat Koeper van nacht oet tied komen is? Joa, zoo gait 't f Moar nou mout 'k wieder.

Moekej Hai, 't trekt toch Kold bie mief

Vr. M: (altijd gelijk gevend). Och mensk, nait Kold? Slim f Vingers ben blauw, stoan stief oet... stoef bie midwinter, nè ?

PffsgSSfo,

Sluiten