Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\ Een winteruurtje in j | | 't Museum van Oudheden j ! te Groningen \

) Zoo'n stil Museum is niet dood, }

• •

{ Al bergt het doode dingen; {

| Ze willen ons, in kalme sfeer, J

{ Tot diepe aandacht dwingen J

; Naar alles wat 't verleden geeft, ;

• Naar 't verre menschenleven; . Naar altijd eender leed en lust; »

J Naar 't steeds gelijke streven! •

! Hier ziet men dingen zwijgend staan ?

t Die toch zoo duid'lijk spreken; |

| Verhalend van de lange weg j

{ Door eeuwen vol gebreken! |

} Zij leeren ons verzoenen ook )

} Met veel wat ons nu hindert, j

| We leeren, dat „modern of ,,oud |

{ Ons leven niet vermindert! J

; Ga dus in rustig peinzen voort ;

. Door al de rijke zalen, { En leer de dwaasheid, om alleen

• Met 't „nieuwste" maar te pralen! •

• •

{ l

Rechts Het is al wel van groote bekendheid, dat het Gron. Museum zeldzame collecties oud porselein bevat. In de groote zaal, (het domein van Mej. Visser, de deskundige op dit terrein!) raakt men niet uitgekeken aan al de schatten van kleuren en kunstwerken. Maar ook in andere zalen valt dit te bewonderen. Ook de „Lodewijk XV"-kamer geeft een porseleinkast, als we ons niet vergissen uit het legaat van Mej. T. Arkema. De groen en rood gekleurde Chineesche theepot (17e eeuw) is hierin iets zeer bijzonders!

Links: In de zaal „Louis XVI" zijn vele meubelen en versieringen samengebracht uit huizen van Groninger familie's, b.v. uit de O. Bot. straat, het Hms ten Dijke, het Oramelander Huis, enz. Zoo zien we hier op het fijne kastje het rookgerei en het teere

porselein.

^i

Boven: Hier blijven vast de jonge dames even voor staan „schattig" - deze Stat-

fordshire hondjes. En — van zuiver ras!

Sluiten