Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rechts: Een voornaam-deftlge schouw in d Lodewijk XV kamer, voorzien van prachti snij- en beeldhouwwerk. Zouden onze werk looze jongeren niet veel kunnen genieten, va een excursie in ons Museum onder leiding va

onzen wclwillenden heer Conservator?? Hieronder: Een zoogenaamd „bloemenmandje' waarvan de „bloemen" kunstig zijn nagemaal uit grootere en kleinere schelpen. Onverwell

bare planten dus nog onbereikbaar voc

stof bovendien, daar alles is gesloten in ee glazen stolp. Wat een geduld, handigheid e

artisticiteit uit de tijd, toen de mensche

meer tijd hadden dan thans.

Rechts: De groote kamer, die is ingericht i „stijl Louis XVI", herbergt o.m. dit oude kl; vier. We maken meteen attent op de moo: wandschilderingen, die in 1782 vervaardigd zij door den Gror.. schilder G. Wieringa.

Hieronder: Uit het jaar 1796 zien we de pei van het grootschippersgilde, gebruikt voor h< bewaren en persen van het doodlaken.

Boven: Van onzen schilder Otto Eerelman, de fijnzinnige kunstenaar van schilderijen met paarden en honden, zien we in 't Museum van Oudheden ook dit „monsteren van een Zeeuwsch paard, , dat in al zijn kracht ons voorbij schijnt te stuiven!

Sluiten