is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, jrg 17, 1941, no 29, 26-09-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rechts: De groote centrale as van het Bosch te Assen is deze laan. waar een wondcrspel van licht door donkere, hooge sparren en prachtige beuken ons steeds met [rissche glans boeit.

verdiend is. Van het aloude Kloosterbosch, dat zich eenmaal over de geheele binnenstad heeft uitgestrekt (schrijft de heer Jansen, houtvester te Assen), is thans niets meer over dan het z.g. Oude Eikenbosch langs de Beilerstraat.

En als we hier straks de bladerengloed van den herfst bewonderen en in 't mos de wonderkleuren van de honderden soorten paddestoelen, dan denken we met grooten dank terug aan Hofstede's initiatief! Alles mag opleven en verjongen rondom dezen zwerfsteen... we zien, dat ook dit jonge toch weer het verleden in zich draagt... en tevens te toekomstl D.

Hieronder: De gedenksteen uit Drenthe's bodem, ter eere van wijlen den „Landschapschrijver" Hotstede, die zooveel deed in 't belang van 't Bosch.

Een keurige wijk: de Plataanweg nabij het Parkhotell

Foto 's Folkers

Rechts: De Rozenstraat (aan de Rolder kant van Assen) is één uit het complex van straten met nieuwe arbeiderswoningen.

Even buiten Assen vinden we nog deze buurt, die niet aan een stad doet denken.

Rechts: Een zeer belangrijke plaats in 't verkeer, 't vervoer en den handel neemt, ondanks trein en bus en vrachtauto, de haven' van Assen in. De opening der kanalen (zie bijgaand art.) ga[ de stad nieuwe bloei.