is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, jrg 17, 1941, no 38, 28-11-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEKKER ETEN

„smaakt naar meer}"

De Gron. Af deeling i>èrt Winterhulp Nederland gaf Zaterdagmiddag 15 November in 't Concerthuis te Groningen een Eenpansmaaltijd, n.l. bruine-boonensoep, die een bijzondere waardeering oogstte: meer dan 1000 borden is geen kleinigheid! Boeketjes gaven aan den disch een feestelijk aanzien. In 't bijzonder was de jeugd in grooten getale komen opdagen. Als er voldoende geld beschikbaar komt, zullen de kleinen misschien een aparte dag krijgen (Giro no. 397400). Het ronddeelen der porties ging zoo vlug mogelijk, doordat verschillende dames zich beschikbaar hadden gesteld, om te helpen.

Links: Meisjes in Volendammer costuum hielpen ook mee en gebruikten een pauze, om ook héér maaltijd te nuttigen.... op de rand van het tooneel.

Links: Smullen maar!.... er is voorraad genoeg. Als men zulke ijverige gasten ziet, krijgt men zelf appetijt!

De officiéél genoodigden werden ook vergast op 'n proefje. Verschillende rechterlijke en politie-autoriteiten zien we hier genoegelijk in een aparte zijkamer bijeen.

De hooge stapels borden „smolten" als het ware weg tijdens de bediening.

Ook de vierde portie was welkom bij den bejaarden gastl

Foto'» Folktis