is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, jrg 17, 1941, no 42, 26-12-1941

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

je mee 9 Victorientje ? Ik heb het haast niet durven vragen, vooral omdat je pas mijn vriend Sint Nicolaas geholpen hebt.. . en toch al zoo zuinig met je grondstoffen moet omspringen . .. Daarom waardeer ik het zoo, dat ik - al is het in beperkte mate - ook bij mijn Kerstgaven op je hulp mag rekenen. Maar wat ik het mééste waardeer is, dat al maakt Victoria noodgedwongen minder dan voorheen, zij haar kwaliteit NIET vermindert! Daarom breng ik met dubbel genoegen je wenschen over, Victorientje: „Voor allen een prettig Kerstfeest en als het kan... opgeluisterd met Victoria-lekkernijen!" 0 V BISCUITS - CHOCOLA

DE LAATSTE WEEK.

Ik weet niet hoe het U gaat, maar in de laatste dagen van het jaar krijg ik altijd het gevoel, dat ik afscheid moet gaan nemen van een héél goeie vriend, die een verre reis gaat ondernemen; van een vriend, die me dikwijls heeft geplaagd, waar ik wel eens écht boos op ben geweest, maar waar ik toch ook zoo véél goeds en aardigs van heb ondervonden en waarmee ik het zoo gewéldig goed kon vinden.

Die laatste dagen vóór zijn vertrek geeft hij verschillende feestjes, om het afscheid lichter te maken.

Éérst komt het Kerstfeest:

Midden op den we? de» levens. Dien wij in den stormpa» gaan. Komen w'even tot bezinning. Blijven w'een momentje staan. Midden in het diepe donker,

In den nevel, zwaar en dicht.

Waar w'in dolen en in dwalen. Zien wij eensklaps een mooi licht. Midden in de levenszorgen,

In ons dagelijksch getob.

Houdt inééns de sleur, de spanning. Houdt inééns de twijfel op.

Midden in de wereldbranding. Midden in de oorlogssmart.

Midden in zoo veel ellende Komt rust — midden in ons hart. Midden in ons binnenhuisje Staat in licht- en schitter-gloed Het bescheiden, kleine boompje. Dat dat gróóte wonder doet...

En gedurende dat Kerstfeest vieren wij ook het feest van de mistletoe; welke geniale geest heeft dat handige handigheidje bedacht? Wie heeft die ongeschreven wet in het leven geroepen, die iedereen het recht verleent om ieder meisje of ex-meisje dat onder zoo'n opgehangen takje witte besjes staat, een zoen te geven? Hij verdient een standbeeld.

Pietje ziet in al die besjes Op den éérsten Kerstmisdag Lekkere verboden vruchtjes.

Waar hij niet van eten mag. De bloemist ziet in zoo'n takje Met véél besjes op zijn minst. Als het hem een béétje meeloopt. Een behoorlijk zoete winst.

Mina kijkt door die versiering Ietwat stroef en stuursch en zuur: Hoe krijg ik weer al die rommel Van 't plafond en van de muur? Hans van zestien slaat ze gade Van een veilig verre plek;

Zou hij morgen — zou „zij" komen? En hij bloost tot in zijn nek. Emilie. die semi-arts is.

Vindt die besjes een paskwil: Ze bevorderen verspreiding Van de Spaansche-griep-baeil.

Jetje heeft in haar gedachten Alle plekjes genoteerd Waar de witte besjes hangen... Als Hein nu maar profiteert. Oom, bevreesd voor 't huuwlijks[bootje.

Kijkt wat schichtigjes omhóóg; Hij plukt aan zijn grijzend sikje En er vonkt iets in zijn oog.

Nicht, die Amor steeds negeerde. Vindt het flauw, aanstellerij: Als toch IEMAND het probéérde I Stel je even vóór 1 — Tenzij... Oma zit stil en gelukkig In den vroolijk grooten kring; peinzend kijkt ze naar de besjes. Levend in herinnering.

Jan en Annie stonden eenzaam In 't salonnetje. En HOE 1 't Maantje loerde door de ramen. Nérgens was er mistletoe,

En vlugger gaan de dagen en vlugger gaan de uren; vóór we het weten scheuren we het vóórlaatste blaadje van onzen kalender af; vóór we het weten zitten we bij elkaar om het opgewekt en weemoedig Oudejaarsfeest te vieren. Vlugger gaan de uren en vlugger gaan de minuten, de seconden.

Trein 41 heeft zijn loop Al bijna weer volbrachtHij arriveert aan 't eind-station Precies om middernacht.

Hij deed een langen, dollen rit. Hij reed en reed maar dóór. Hij raasde door de wissels heen, Maar blééf in 't goede spoor.

Door hevig onweer en orkaan.

Soms vlak langs een ravijn.

Door troostelooss vlakten ging Die rustelooze trein.

Trein 41 ging zijn weg Zelfs in den zwaarsten mist: Wij hebben niet vergeefs vertrouwd Op onzen Machinist.

Trein 41 mindert vaart:

Hij heeft zijn, reis volbracht Zóó stopt hij en wij stappen uit. Precies om middernacht.

Wij staan een oogenblik beduusd. Ook maar een tel of tien.

Waarin wij ólles van die reis Weer duld'lijk vóór ons zien,

INSTAPPEN 1 klinkt het dan opeens; De nieuwe trein staat klaar. Hij rijdt alweer 1 Een l&nge rit. Wij rijden méé. Tot wóór?

Door verminderde plaatsruimte moet een deel der vragen per brief worden beantwoord; behalve motto of schuilnaam is duidelijke naam- en adresvermelding dus gewenscht. Het insluiten van een postzegel voor antwoord wordt gewaardeerd, doch is niet noodzakelijk en voor die 7'/2 cent wordt niet het recht gekocht op een antwoord; als van ouds zullen zoovéél mogelijk vraagsters en vragers geholpen worden. Adres : Clinge Doorenbos, Bussum — Correspondentiebemiddeling is vervallen