is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1942, no 5, 30-01-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

temperatuur van 98 graden n een ei te koken■ Een bebronnen maakt gebruik van kookgtlegenheid.

Levend begraven in 't heete. zwavelhoudende zand van Ischias' zeestrand.

ttCé IftM'p'C' €>$0'fa'CL 9 • •

Wet ischias is. Sommige lezers zullen denken: dat hoef je ons niet te vertellen, we hebben 't maar al te zeer aan den lijve ondervonden! Voor de overige lezers z{j hier dan gezegd, dat 't 'n ellendige pijn is, meestal verwant aan rheumatiek, maar gewoonlijk minder kwaadaardig. Wat echter vrijwel niemand in ons land weet. is dat er, ergens in de Golf van Napels, een eiland is, dat ook Ischias of Ischia heet. Een merkwaardige naam voor een merkwaardig plekje onder den blauwen ltaliaanschen hemel, en van al dit merkwaardigs vertelt U deze reportage 't een en ander, Als U alles hebt gelezen zult U zeggen: jammer dat 't zoo ver weg is (niet de ischias maar Ischia).

Het klinkt misschien ongelooflijk lezer, maar toch is 't waar, dat de baden, genomen in 't water of in 't zand van 't strand van het eiland Ischia, gelegen in den golf van Napels, de lijders aan ischias veel verlichting en soms algeheele genezing brengen.

Ischias beteekent „heuppijn" en Is Inderdaad een pijn, die men voelt in de heupzenuw, Ze gaat gepaard met een pijnlijk gevoel van de zenuw aan den achterkant van het been. Bij heftige aanvallen voelt men eveneens pijn In de onderste deelen van den rug, het zitvlak, de achterkant van de kuiten en de dijspieren.

De oorzaken van ischias zijn meestal ontstekingen, druk en rheuma. Rheumatiek kennen vele lezers uit eigen ondervinding. Het is een ziekte van spieren, zenuwen of gewrichten. De wetenschap heeft zoowel pooi rheumatiek als voor Ischias verscheidene geneeswijzen gevonden; in sommige gevallen helpen ze, In andere niet, Een middel tegen ischias, dat reeds meer dan twee duizend jaar oud is, en zich nog steeds handhaaft zijn de bronnen van het eiland Ischia. Veel natuurschoon kan men op en om dit rotsachtige eiland ontdekken, maar die bronnen vormen toch wel de groote aantrekkingskracht en 't kostelijkst bezit ervan, De geneeskrachtige werking van 't water, dat hier uit den rotsbodem opspuit, in de donkere kloof Cava Scura genaamd, moet reeds ruim twee duizend Jaren geleden bij Grieksche kolonisten bekend zijn geweest. Zij hebben de thans nog bestaande eenvoudige badkamertjes en badhuizen uitgehouwen in den rotswand.

Verder werden door hen primitieve open geleidingen aangelegd van de bronnen naar de badkuipen. De temperatuur van het bronwater Is zeer verschillend. Naast water van 98 graden, waar men dus een el In zou kunnen gaar koken, treft men er water aan van 25 graden en van lagere temperatuur.

Zeer bekend ls In onze dagen dit oord, waar lijders aan jicht, ischias en rheumatiek verlichting en genezing kunnen vinden, niet. 't Was zelfs zoo, dat men er voor enkele jaren slechts weinig vreemdelingen zag. De bewoners van 't eiland baden niet veel en doen 't niet graag. De inrichting van dit geneeskrachtig bad ls zeer primitief. De bezoeker is hier zijn eigen badmeester en moet zelf 't bad gereed maken. Met het bronwater van de verschillende temperaturen kan hij 't zoo warm of koud maken als hij zelf wil. Door kleine gootjes in den rotsbodem uitehouwen wordt 't water naar de adkuip gestuwd. Na gebruik behoort men 't bad zelf weer leeg te maken.

De baden van 't eiland zijn gepacht door... een schaapherder, die zich om het geheele geval slechts weinig bekommert. Meestal zit hij langs den weg en op zijn hoogst vraagt hij: „Hebt u 'n bad genomen?" Zegt u ja dan moet een lire betaald worden. Honderd meter lager dan de bronnen ligt de zee. Hier is 't z.g. „warme strand van Maronti", waaruit warme zwaveldampen opstijgen. Aan het gloeiend heete zand van dit strand wordt eveneens groote geneeskracht toegeschreven. Ook hier moet men zich zelf helpen en ingraven. Een toe-

Als 't dan toch warm is in 't heete zand, dan kan er een sigaret ook nog wel bij.

Rechts: „Hebt U een bad genomen?" Dan betalen. Voor den pachter van de badinrichting, een schaapherder is dit 't voornaamste van de heele onderneming.

vallig voorbij komende visscher wil u evenwel gaarne helpen „begraven".

Terwijl de Grieksche kolonisten reeds ruim twee duizend jaar geleden de geneeskracht van het water en zand van het eilandje Ischia waardeerden, kunnen thans de menschen van de twintigste eeuw nog profiteeren van de rijkdommen van de natuur.

Niets ls er In den loop der jaren veranderd aan de Inrichting en zoo kan men tot op heden nog baden In een oud-Grleksche bad-inrichtlng. Het voornaamste is echter, dat men er van z'n ischias, jicht en rheumatiek kan af komen!