is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1942, no 5, 30-01-1942

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door gebruik van Vinolia Cream voor de huid wordt voor iedere vrouw een droom werkelijkheid. Hoevelen droomen J niet van een volmaakte teint, door iedereen bewonderd? Vinolia Vanishing Cream maakt door haar ipeciale samenstelling en uiterst fijne emulgeering dc gelaatshuid zacht en blank en geeft U de bijzondere charme van een matte, blanke teint, een „Vinolia-telnt" I Vinolia Vanishing Cream vormt door deze buitengewone eigenschappen eveneens een uitstekende onderlaag voor poeder. Vinolia Colil Cream voedt en verjongt de gedurende den nacht. ** VINOLIA CREAM VANISHING - COLD VC *36-0141 9 n Kostbaar sieraad. Mooie, gezonde tanden zijn steeds een kost* baar sieraad. De beste manier om Uw tanden te onderhouden, is het regelmatig gebruik van Jod-Kaliklora, die tevens Uw algemeene gezondheidstoestand gunstig beïnvloedt. PHARMACEUTISCHE UNION ZON EN MAANSTRAAT 38, HILVERSUM QUEISSER&CO. HAMBURG 19 Ilf

IJS.

De populaire variant op Brederodes gevleugelde woord: „Het kan verkeeren" is: 't kan vriezen, 't kan dooien; op het oogenblik, waarop ik dit zit te schrijven, is het grimmig koud, zóó koud, dat mijn half zacht kokend eitje in de ketel zou bevriezen als het er in lag. Maar ons klimaat is zoo veranderlijk als het humeur van een verliefde bakvisch, dus het kan bést zijn, dat het pijpestelen regent als deze regels U onder de oogen komen en onder dèrgelijke omstandigheden „valt" een ijspraatje niet zoo best. Op een ijsfeest praat men ook niet over een zwemfeest, 'n picnic of een ijsco.

Maar het ijs, en èlles wat daar — figuurlijk — aan vast zit, zit mij ~ alweer figuurlijk <— zóó hoog, dat ik er toch graag een paar regels aan zou willen wijden. Het komt ons hóógst ongelegen, voor honderden is het een genot en voor duizenden een bezoeking, maar nu het er tóch eenmaal is, waarom zouden wij er dan den prettigen kant niet van opzoeken? Ik bedoel natuurlijk den bovenkant, da's nogal glad.

Al wie er een paar schaatsen heelt En vrij is om te gaan, 't Zij krabbelaar of kampioen. Bindt schielijk schaatsen aan. Het Neerlandsch volk en d' ijsbaan [sijn Van oudsher kameraads. Het bloed kruipt, waar het niet kan [gaan. Maar 't rijdt nóg liever schaats.

De meeste conventies blijven thuis achter de kachel liggen; wie in 't publiek eten wil, eet, wie fluiten wil fluit, wie zingen wil, zingt. Uw Kruideniersjongen, die vlak vóór U rijdt, is uw kruideniersjongen niet; hij rijdt en U rijdt en daarmee uit. Freuleke of fabrieksmeisje, directeur of jongste bediende, ze vallen allen even gemakkelijk en van zelfsprekend onder de egaliteits-theorie als op het ijs; hier geen kruiwagens, geen protectie. Van wélken stand óók, wie valt, die zit, al weet hij ook nóg zoo'n keurig woord voor datgene, waaróp hij zit.

Op 't ijs is dlles einders, Daar is geen énderscheid; Géén plaats voor harrewarren Of voor oneenigheid.

Als op straat twee fietsers tegen elkaar aan rijden: ruzie. Een rijtuig tegen een handkar: scheldwoorden. Bierwagen contra auto: verwenschingen. Slagersjongen versus idem: kopstooten en bloedneuzen.

Maar op het ijs: hij tegen hem, hij tegen haar, zij tegen hem, zij tegen haar, flinke val, witte achtergevel, blauwe vóór-dito, géén kwaad woord. Integendeel. Een lach, een helpende hand, een grapje. Verder geen nadeelige gevolgen, of 't moest

zijn, dat deze origineele, door de ijsheiligen gearrangeerde ontmoetingen tot vaste verkeering of zelfs tot huwelijken voeren.

Alweer een nieuw gezichtspunt: het ijs en de burgerlijke stand.

Hoe komt het, dat er zooveel trouwbare en betrouwbare personen van beiderlei kunne in wilden natuurstaat rond blijven loopen? Omdat de mannetjes-exemplaren te bleu zijn. Ze durven niet aan te pakken als hun daarvoor geen speciale gelegenheid geboden wordt door een dansclub, een zangvereeniging, een tramlus of iets dergelijks.

Dacht U soms, dat die dure huwelijks-advertenties geplaatst worden uit beleefdheid tegenover de krant? Men wil graag, men kan moeilijk. En het ijs komt te hulp.

Hoe dikker het ijs, hoe gemakkelijker het gebroken wordt. Haar schaatsen zitten te los of te vast en het eerste tastbare bewijs van belangstelling wordt gegeven. Van dót moment af blijven Amor's kansen bedenkelijk stijgen, want het ijs flatteert: wint het liefste, aardigste, spitsste Grieksche neusje niet oneindig veel, als het versierd is met een knus, klein, waterkaraats diamantje?

Wat zou de oorzaak zijn van het groote aantal ongelukkige huwelijken en van het bijna even groote aantal gelukkige scheidingen? De omstandigheden, waaronder „hij" haar vraagt en „zij" asjeblieft zegt, zijn ongunstig. V ef stand verblindende maanstralen of door-dik-en-dun-aandringende-koppelzuchtige tantes of hypnotiseerende strijkjeswijsjes of verstandsverbijsterende jazz-alarmkreten doen veel kwaad.

Néé! Hand in hand over het ruime ijsvlak, de neus in den kouden wind, samen voor een kleine proeftocht de wijde wereld in! Dan kan zij vast eens controleeren of hij volharding heeft, tegenwoordigheid van geest, of hij vlug, behendig en sterk is, of hij zich makkelijk laat leiden en of hij geen rare schaats rijdt. En hij? Hij kan vast beginnen met het kweeken van illuzies, dat hij onmisbaar is voor de tegenpartij.

En als ze dan samen, ieder voor zich.