is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1946, no 8, 19-10-1946

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR INDIE

De Niwin. Een woord met een leelijke klank en als U vergelen bent wat de letters ervan beteekenen is dit geen verlies, want het is een raar samenraapsel van begrippen.

Dit is echter niet belangrijk. Wèl voornaam is, dat die Niwin een organisatie is, die voor de Nederlandsche militairen en burgers in Indië zorgt. De Niwin stelt het Nederlandsche volk in de gelegenheid, om aan die talrijke landgenooten te laten merken. Jat het met hen meeleeft. Zij wil haar taak vervullen door het zenden van pakketten, het stichten van cantines, militaire huizen en recreatieoorden, het verzenden van lectuur, het organiseeren van filmvoorstellingen en radiouitzendingen enz.

Deze Niwin nu is van wal gestoken en dat op een manier die de beste verwachtingen wekt. Op het oogenblik, dat U dit blad leest is het groote Nederlandsche schip „Oranje' op weg naar Indië en in haar ruimen bevinden zich de eerste dertig duizend pakketten, die door de Niwin zijn klaar gemaakt voor onze menschen in het verre tropenland. Deze pakketten zijn bestemd voor dengenen, die op afgelegen plaatsen in de buiten-gewesten wonen, vandaar dat zij zoo vroeg verzonden moesten worden, om omstreeks Kerstmis aan te komen. De overige 120.000 Kerstpakketten volgen op hun tijd.

Het leek een groot probleem om in het tijdsbestek van één maand het initiatief van deze eerste pakketten te verwezenlijken, maar met bewonderenswaardige ijver heeft men aangepakt. Het leek wel alsof iedereen. di<De

inhoud van een pakket: een blik stroopwafels, een blik taai-taai, een blik biscuit, een map schrijfwaren, een rol pepermunt, een plak chocolade, een boek en drie pakjes Amerikaansche sigaretten.

bij deze actie betrokken werd, zich ervan bewust was, dat het hier om een groot en prachtig werk van nationale waarde ging. Ambtelijke instanties, die anders nog wel eens de neiging vertoonen de zaak zoo ingewikkeld mogelijk te bekijken en die van controle, onderzoeken, rapporten, overwegingen, bepalingen en vergunningen even zoo vele remmende factoren maken, werden plotseling soepel en vlot, het bijzondere belang van de Kerstpakketten-actie der Niwin tot de verbeelding sprak.

verbeelding En zoo werd de omvangrijke taak, dank zij de medewerking van rijksbureau, fabrikanten, leveranciers, Roode Kruis, Hark, UW en nog eenige andere instellingen precies op tijd vervuld. In het bijzonder mag hierbij wel het tempo vermeld worden, waarin de inpaksters van de Hark gewerkt hebben. Die meisjes hebben zich met volle overgave geweerd, zich bewust, dat de tijdige voltooiing van de zending mede van haar activiteit afhing.

Op het oogenblik wordt druk gewerkt aan de volgende Kerstpakketten, maar tevens aan de andere opgaven, die de Niwin zich gesteld heeft. De weerklank, die de oproep tot medewerking aan de Niwin tot nu toe in Nederland heeft gekregen, geeft vertrouwen, dat zij volledig aan haar doel kan

beantwoorden en dat onze menschen in Indië de ervaring van spontaan en sympathiek medeleven zullen ondergaan, waaraan zij zoozeer behoefte hebben.

Drie pakjes „Camel" in elk pakket'.