is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1949, no 5, 05-02-1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S E B. GALIS, (jJC6*ii*tty&*s lowt>$te*taac

Een van Groningen's meest veelzijdige artisten die tot ver over de grenzen zijn werken weet, is zonder enige twijfel Sebastiaan Galis, in de wandeling kortweg en populair Bas genaamd. In zijn rommelig, maar niettemin gezellig aandoend atelier in de gang naast Hotel Hofman in de Poelertraat, is het steeds weer prettig om eens met deze begenadigde, vrije kunstenaar te praten temidden van zijn vele portretten op doek en in steen of klei, die hij in de loop van de laatste maanden weer heeft gemaakt. In tegenstelling met zovelen die het in Holland of nog verder weg zoeken, is Seb. Galis Groningen trouw gebleven, waar hij op de bij de ouderen nog welbekende academie Minerva in de geheimen van de Kunst is ingewijd. Doch het buitenland is ook voor hem geen gesloten boek: zo heeft hij gewerkt in Brussel, in verscheidene plaatsen in Duitsland. Oostenrijk enz.

Zijn hoofdwerk is portretten schilderen en portretten beeldhouwen. In het schemerdonker van zijn atelier staren zij U aan, suggestief... en doordringend alsof het Leven er ieder ogenblik zijn intrede in kan doen. Galis toont zich in het modelleren een waardig en kundig volgeling van de

Russische Fransman Sadkine. Wie iets van de conservatieve en moderne beeldhouwkunst wil begrijpen, ziet hier alras het verschil. Het conservatisme, dat op niets anders berust dan op anatomische normen berustende vormen, staat wel in groot contrast tot de opvattingen van Sadkine, die charmant en gewaagd speelt met licht en schaduw en daardoor nieuwe mogelijkheden in de vormgeving heeft geschapen, in zekere zin is hier sprake van een teruggaan tot een primitieve uitbeeldingsmogelijkheid. Enkele fott's op deze Dagina geven hiervan een goed voorbeeld. Heel wat vooraanstaande personen heeft hij gemodelleerd. er zijn bustes van de Groninger hoogleraar Prof. Leo Polak, die in een concentratiekamp is vermoord, van wijlen prof. Bordewijk, de oud-voorzitter van Pictura, de overleden Frits Tartaud. een Rotterdamse toneel 1 speler enz., terwijl momenteel Jordens, de voorzitter van de Kunstkring onder zijn handen in klei ontstaat. Talrijke oorlogsmonumenten moeten getuigen van het werk van Seb. Galis, benevens de levensgrote vrouwenfiguur met de waterspuwende dolfijnen in het bad in de Badstraat enz. We zullen niet de namen noemen van

hen, die door deze portretschilder-bij-uitnemendheid op het doek zijn vereeuwigd. Bas is een veelzijdig kunstenaar, die de diverse kunstuitingen ook gelijkelijk beoefend: zo is hij ook een vaardig ontwerper en uitvoerder van gouden sieraden en verstaat hij de kunst om in staal te snijden. Van hem is de gedenkpenning van de overleden oud-minister-president Sam van Houten, geslagen ter gelegenheid van diens 90ste verjaardag.

Tot ver over onze grenzen kent men het werk van onze Groninger kunstenaar: niet alleen in Amerika en Afrika, maar ook in de nieuwe staat Israël die in vele en hevige weeën wordt geboren: talrijke Joodse taferelen, die hem in de bezettingstijd geinspireerd hebben zijn naar Tel Aviv gegaan, evenals c.m. de buste van de heer Theo Levie, de directeur van Levie's Herenkledingfabriek. Zo verspreidt zich de waardering voor deze eenvoudig gebleven artist, die als zovelen de juiste erkentelijkheid zullen vinden als hun geest niet meer tot scheppen in staat is. Het is een der tragedies van deze „grote" wereld waarin het klatergoud door zijn opdringerigheid brutaal alle aandacht opeist.

Seb Galis, de Groningse kunstenaar, in zijn atelier aan dc Poolstraat. Onder zijn handen ontstaat een buste van de heer Jordens, voorzitter van de Kunstkring. Een kop vol expressie.

Spel van licht en donker a la Sadkine. Dtf Tsjech Rogharar, die te Groningen studeerde.

Bas Galis schildert naar model. Portretten schilderen en beeldhouwen is zijn voornaamste werk In het schemerdonker van zjjn atelier staren ze U aan, suggestief, als waren zij levena...

Ontwerp van Seb. Galis voor een oorlogsmonument, dat velen ongetwijfeld vreemd zal aandoen.