is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1949, no 9, 05-03-1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Linksboven: De kabels worden ingevet. De kosten zijn dood geld, want er wordt geen werk gedaan, slechts voorkomen, dat de bezuiniging het reeds voltooide werk zou vernietigen door roestvorming. — Hierboven: Deze met de hand te openen bruggen zijn barricaden in het kanaal. Zij zullen, als het plan kan worden uitgevoerd, verdwenen. Slanke hoge betonnen bruggen zullen hun ingenieuze constructies over het Amsterdam. Rijnkanaal welven.... als.... — Links: Vreemde | gedrochten in het Betuwse land. De man op de voorgrond wijst naar een meerpaal. Wanneer zullen daar de trossen over gigden? — Onder: De locomotief puft en trekt een lange rij „kiepkarretjes" achter zich aan. Actie? Werk? Ja, maar voor korte tijd, als de regering haar standpunt van bezuiniging volhoudt.

maar de te verwachten opbloei van de handel zal de zo moeizaam veroverde vruchten zoet en lucratief maken. Nu kunnen we misschien aanvoeren, dat materiaal en arbeiders en deviezen ook meetellen, maar het is ons gebleken, dat geen van deze drie argumenten steekhoudend is: materiaal is er en aan arbeiders geen gebrek, terwijl er met dit werk — liefelijke uitzondering — geen deviezen gemoeid zijn. Amsterdam heeft de wedloop met de tijd eeuwen volgehouden en het klinkt zuur te moeten overwegen, dat de mogelijkheid bestaat, dat zij de wedloop, in een tijd dat het begrip voor de economische noden breder en dieper is dan ooit te voren, zou moeten verliezen door een verkeerd gerichte bezuinigingspolitiek. En dit kanaal is waarempel niet alleen een Amsterdams belang.

HANS VAN ASSUMBURG.