is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1949, no 11, 19-03-1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de keuken van de school leren de meisjes wassen en strijken

Pitrietvlechten. De heer van der Belt heeft toegewijde leerlingen,

Directeur M. J. Geudeke bespreekt een moeilijk probleem. Wat een aandacht

De jongsten beginnen met plaatjes kleuren. De opgaven vallen heus nog niet mee.

BUITENGEWOON ONDERWIJS

IN ASSEN

Het is nu eenmaal niet aan alle jongens en meisjes gegeven om het gewone lagere onderwijs met min of meer succes te volgen. Dat zijn omstandigheden, waarbij wij ons hebben neer te leggen. Het is daarom toe te juichen dat er voor deze jongelui een andere school is, waar zij wèl mee kunnen komen en waar zij voor de maatschappij klaar gemaakt worden. Dat is de school voor het buitengewoon lager onderwijs. Er komen in ons land steecis meer van deze inrichtingen van onderwijs n dat is een gelukkig verschijnsel, in zoverre dat er steeds meer gelegenheid komt voor ch geestelijk en verstandelijk zwakke kinderen om zich te ontwikkelen. Hier treft het kina een school aan, waar het zich net zo plezierig kan bewegen als de andere kinderen op de gewone lagere scholen, waar het eenvoudigweg met mee kon komen, al deed het nog zo zijn best. Niet alleen dat het kind achteraan kwam, maar de andere jongens en meisjes — wat kunnen kinderen hard en ruw zijn! — lachten het do*ime kind uit, dat bij al de ellende die het te verwerken heeft, ook nog een minderwaardigheidsgevoel krijgt. Verstandig zijn dan de ouders itidien ze het radicale besluit nemen om het •rind op een school voor buitengewoon lager onderwijs te doen. Er zijn ouders, die daartoe niet komen, omdat ze dat een schande vinden, en die derhalve ten koste van het kind en zijn toekomst wegen blijven bewandelen die falikant verkeerd zijn.

Zoals gezegd, er komen steeds meer van deze scholen. De ontwikkeling daarvan gaat ook voorspoedig, op ieder belangrijk punt van iedere provincie is tegenwoordig een neutrale of bij— mdere school te vinden, waar de daarvoor in

De vreugde van de arbeid is deze knaap heel duidelijk van het gezicht te lezen. Geen wonder, hy is ook bijna met zijn kruiwagen klaar.

aanmerking komende iongens en meisjes een individuele opleiding kriigen.

In Drente is de eerste van deze categorie scholen in Assen -gekomen, nu alweer een goede 20 jaren geleden. Van het begin af is de heer M. J. Geudeke hier hoofd. Met zes leerkrachten geeft hij aan een dikke honderd kinderen les, die komen uit Assen en wijde omgeving. Een groot percentage komt iedere dag met de bus, terwijl een zeker deel, dat moeilijk heen en weer reizen kan, in een tehuis een onderdak vindt en benevens een liefderijke verpleging en verzorging krijgt. Dit internaat staat aan de Vaart. De hoofdschool is gevestigd in de Venestraat. In dit gebouw zijn leslokalen, een lokaal voor handenarbeid,, benevens een keuken en een huishoudvertrek, volledig ingericht. In de leslokalen ontvangen de pupillen, net als op de gewone lagere school, les in schrijven, lezen, rekenen, taal, klok kijken, en de betekenis van geld enz. Wie een dergelijke klas binnenstapt, heeft niet in de gaten op een school voor buitengewoon onderwijs te zijn aangeland, zo aandachtig en zo vol overgave wordt er gewerkt, zodat het puntje van de tong vaak tussen de lippen te zien is en dat heet toch wel een teken van zeer grote ijver! In de middaguren wordt aan handenarbeid gedaan. Er wordt getimmerd en getekend, gevlecht en wat dies meer zij, een hele bedrijvigheid heerst hier, die weldadig aandoet.

Na de schooljaren, officieel 14 jaar, maar in vele bevallen blijven de jongelui hier tot hun 15e of 16e jaar, worden ze al of niet in overleg met de school bij een bedrijf geplaatst waar ze werk kunnen vinden overeenkomstig hun aanleg en karakter. De nazorg van de school treedt dar. automatisch in werking en is zeer heilzasm ge-