is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1949, no 20, 21-05-1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Vis de roulette draait zijn de zenuwen tot het u iterste gespannen. Zal men winnen of verliezen?

tastisch grote. In de meeste clubs speelt men met een limiet, dat van 10 tot '360 gulden loopt, maar in de club Parkstraat 67a bijvoorbeeld, kent men geen beperking. Er zijn gokkers geweest, die in deze speelgelegenheden bedragen tot honderdduizend gulden verloren hebben! De gokzucht heeft deze mensen in haar macht. Zij kunnen zich daarvan even moeilijk ontdoen als iemand die aan drankzucht lijdt of die verslaafd is aan verdovende middelen."

Bezien wij deze toestanden dan zal het voor een

ieder duidelijk zijn, dat de hoogste tijd aangebroken is, dat de artikelen in de Nederlandse Wet grondig herzien dienen te worden en dat geen enkele mogelijkheid gelaten wordt om door de mazen heen te slippen. Artikel 254bis heeft niet voldaan. In plaats van exploitanten zijn er „clubs" gekomen en de „voorzitter" vervangt de verantwoordelijke man. Juristen die zich daarvoor lenen willen zijn thans nog in staat systemen te bedenken die ongebreideld gokken ongestraft toelaten.

„Ik zet tien gulden op 32. Ik wil eerst eens kalm spelen." Spoedig echter worden de sommen groter.

Boven: In dit perceel is, al zou men het niet zeggen, een spcelclub gevestigd. Midden: Parkstraat 67a. Het bovenhuis is een speelclub. De fietsenzaak heeft niets met de gelegenheid uitstaande. Onder: Overdag een kapsalon die niet bijzonder opvalt. Als men 's avonds komt kan men echter zwaar gokken op de bovenste verdieping. Het antiquariaat heeft niets met deze zaak te maken en gaat geheel vrfluit.