is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1949, no 24, 18-06-1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERZORG UW CORRESPONDENTIE

MET ELKE BRIEF — het doet er niet toe waaraan hij gericht is — geven we als het ware een visitekaartje van onszelf.

Slordige, onverzorgde brieven doen onmiddellijk denken aan iemand, die het ook voor het overige niet zo nauw neemt; een verzorgd, keurig geschreven brief daarentegen maakt altijd een prettige indruk. Afgezien van het feit, dat er bij het corresponderen niet tegen de spelregels mag gezondigd worden, m.a.w. dat er geen fouten in een brief mogen staan, moet ook de stijl zo goed mogelijk zijn.

Mochten we nog weieens falen op dit gebied — zelfs bij goed ontwikkelde mensen komen „stijlbloempjes" meer dan eens voor — dan kan het dikwijls ter hand nemen van een boek van een goed Nederlands schrijver, hierbij nuttige diensten bewijzen.

Zijn brieven aan familieleden of vrienden voor de meesten van ons een bagatel, anders wordt het, wanneer het om een sollicitatie, een verzoek aan een hooggeplaatst persoon en dgl. handelt.

Is men op de hoogte met de maatschappelijke positie van degene, aan wie de brief wordt gericht, dan is het een kwestie van nauwkeurig informeren of onderzoeken met welke titel de betreffende persoon wordt aangesproken. In twijfelgevallen zal men verstandig doen de titel eerder wat te hoog dan te laag te kiezen.

Boeken over etiquette, sommige uitgebreide kalenders of zak-agenda's, kunnen hierin dikwijls de juiste voorlichting geven.

Het komt echter ook dikwijls voor, dat men niet weet met wie men feitelijk te doen heeft. In dit geval staat een aanhef van „Mijnheer" of „Mijne Heren" — dit naar gelang men veronderstelt met een of meerdere perponen te maken te

hebben — steeds correct, mits.... het voluit geschreven wordt, dus niet M.H.!

Heeft men aldus de aanhef, een ruim aantal regels onder de plaatsnaam met datum, die in de rechterbovenhoek geschreven werd, op papier staan, dan worden opnieuw enige regels overgeslagen en kan met het eigenlijke schrijven begonnen worden.

Hierbij houdt men een. linkermarge, die ongeveer een kwart van de breedte van het papier beslaat, terwijl bij een nieuwe zin telkens een klein stukje wordt ingesprongen. Zet nooit het woordje „ik" voorop, het staat zo zelfgenoegzaam al heeft men het zo ook helemaal niet bedoeld!

Vermijd bij uw brieven in het eerste gedeelte, over u zelf of uw huisgenoten te spreken en laat dit altijd achterwege wanneer het een condoleancebrief betreft.

Weet u niet veel te schrijven, laat dan, bij een dubbel velletje postpapier, de binnenkant van het eerste velletje onbeschreven, liever dan het papier in tweeën te scheuren, want een rafelkant is bij goed verzorgde correspondentie iets wat niet door de beugel kan!

Schrijf ook nooit een heel vel van een bloc-note vol om op de andere kant uitsluitend het woord „hoogachtend" met naam te vermelden en gebruik hiervoor evenmin een nieuw velletje van het dubbel gevouwen luxe postpapier voor. Besteed ook aan het adres de grootste zorg, begin er daarom precies in het midden van de enveloppe mee en zet op de achterkant uw naam en adres als afzender.

Dat de postzegel in de rechterbovenhoek dient geplakt, weet iedereen natuurlijk al lang, dank zij de onvermoeibare zorg van onze niet genoeg te waarderen Tante Pos!

fait VROUW tot VROUW

Mevr. J. L. te A., Mej. K. V. te U. en Mevr. G. F. te H.

Wat een liefhebsters voor advocaat deze week, behalve dan nog de lezeressen, die wij, omdat zij een postzegel insloten, persoonlijk het r.ecept toezonden. Hier volgt dan het recept!

Advocaat.

6 grote of 8 minder grote eieren, 200 gram suiker, 2 pakjes vanillesuiker, een halve liter brandewijn. Doe de eieren met de suiker en de vanillesuiker bij elkaar in een stevige kom en plaats deze op de damp van kokend water. Klop met een garde de massa flink luchtig, tot ze lauw geworden is. Neem de kom met de pan van het vuur en klop het eimengsel koud en zo dik dat het als een lint van de lepel afloopt.

Voeg dan de brandewijn toe, plaats de kom opnieuw op de damp van kokend water en roer nu met een houten lepel zo lang tot de massa gebonden is, maar zorg er voor, dat ze niet te heet wordt, want eieren schiften bij een temperatuur van 70 graden reeds. Bewaar de afgekoelde advocaat in een gesloten fles. Ze is onbeperkt houdbaar! Van deze hoeveelheid verkrijgt men pl.m. 1 liter.

Mevr. N. N. te X.

Er zijn op het ogenblik verschillende goede wasmiddelen in de handel voor wol, die allen in een koud sop worden opgelost, terwijl ook in een koud sop gewassen moet worden.

De resultaten zijn prachtig. Informeert u maar eens bij een drogist of kruidenier, want merken kunnen wij hier niet noemen. Krimpen is op deze manier uitgesloten zodat u met een gerust hart alle wollen spulletjes van uw kleintje wassen kunt!

RECTIFICATIE patroon gebreid kleed (no. 17)

In dit patroon zijn enkele drukfouten binnengeslopen. Lees voor de 2e toer: 4 recht, 1 omsl., 1 dubbele minder, I omsl., 4 recht enz. 57e toer: x 1 omsl., 1 recht, 1 omsl., 1 dubbele minder., 1 omsl., 3 recht, I omsl., 1 dubbele minder., 1 omsl., 1 recht, 1 omsl., 1 enkele minder., enz.

63e toer: x 1 omsl., 3 recht, 2 x (1 omsl., 1 recht, 1 omsl., 1 enkele minder., 1 recht, 2 samenbr.). enz.

HERMIEN.

Als U graag kledingstukken zelf breit, vraagt dan Uw bezorger om onze uitgave „MARGRIET BREIT"

romantiek... ook voor U werkelijkheid. A JB Luister maar naar Ann Todd: J. Arthur Rank Org. ,,Lux Toilet Zeep geeft de huid nieuwe schoonheid, die de harten sneller doet kloppen. Ik gebruik het altijd !" Lux Toilet Zeep, edel van kwaliteit, geeft een weelde van schuim. Voel eens, hoe zacht het is: als balsem voor de huid! 9 van de 10 filmsterren gebruiken xgxy smgx XS3XK 3x5* £X£SX£?Xg ÖXÜX^X^X*** "TSMöIKJH XKXKXlSXUXglc ^8 XKXS3XSZXS3X XW K^X XS2XUX IC£Xt3XS»S« XU?XftXS3X XE3JK3X X23X MXMÜX m 3»3X*X xoxax gxo x .■»"«* "SSS. TOILET ZEEP

23