is toegevoegd aan je favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 1, 1927-1928, 1927 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pag. 83. Getal en Waarde. v. K.

~ 85. Een Doodsdroom. G. F. de Haan.

~ 90. Moderne Letterkunde, 111.

Het Expressionisme. Dr. A. Greebe.

~ 96. Boekbespreking. K. L.

No. 7.

Pag. 97. In Memoriam Jan Toorop. L. Scheltema.

~ 98. Henrik Ibsen. v. N.

~ 108. Bij Willem van Konijnenburg’s zestigsten verjaardag. Spectator.

~ 111. Drie werken van Willem van Konijnenburg. Jeanne Bieruma Oosting.

No. 8.

Pag. I 13. Waarom Ibsen zoo uitgescholden werd. Dr. A. Greebe.

~ 118. Een Doodsdroom (Slot). -- G. F. de Haan.

~ 122. Jan Toorop bij Kleykamp. Jeanne Bieruma Oosting.

~ 124. Getal en Waarde. P. Sterkman.

~ 128. Visioenaire kunst. Bonzo.

No. 9.

Pag. 129. M. Nijhoff. Dr. A. Greebe.

~ I 36. Jan Toorop en zijn beteekenis voor de monumentale en decoratieve kunst. A. V. d. Boom.

~ 1 39. Kalderionen. G. Colmjon.

~ 144. Spoken. Bonzo.

No. 10.

Pag. 145. Restauratie. Nieuwbouw. Verbouwing, IV (Slot). Ir. W. van Konijnenburg.

„ 148. Albrecht Dürer. Ter eere van zijn sterfdag vier eeuwen her. Jeanne Bieruma Oosting.

~ 151. Treurspel en Tragiek. Frans de Prez.

~ 155. Unamuno. Dr. A. Greebe.

~ 160. Pegasus. Bonzo.