is toegevoegd aan je favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 3, 1929-1930, 1929

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEJ. VAILLANT.

RAMSKOP. KLEI

Mej. H. VAILLANT studeerde aan de Haagsche Academie en vervolgens o.m. te Delft, bij Prof. Odé en vestigde zich toen direct in eigen atelier te Den Haag. Zéér kleurgevoelig, vindt zij juist in het aardewerk de richting, die haar het meest kan bevredigen, waarbij de verrassende effecten van kleur en glazuur telkens mogelijkheden tot nieuwe experimenten openen. Vele van haar figuren het zijn grootendeels dieren zijn bedoeld om in tuinen geplaatst te worden. Het is echter haar ideaal om ook met architecten samen te werken, waar juist het aardewerk met zijn fraaie tinten zoo buitengewoon geschikt is voor toepassing in combinatie met baksteen.

Interessant is het misschien in dit verband te weten, hoe b.v. de rood geglazuurde reliefkop van den Javaanschen danser Raden Mas Jodjana, door Mej. Vaillant, waarvan een exemplaar is in het Museum ~Huis Lambert van Meerten” te Delft, geïnspireerd werd, juist door deze kleur van de baksteen, die bij de kunstenares het verlangen deed ontstaan, om daarin de kop van den danser uit te voeren.