is toegevoegd aan je favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 4, 1930-1931, 1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wll, GEVANGENEN

Wie bindt ons van ons zelven los,

gevangen in ’t betooverd bosch

van Uw gesmaad verlangen?

alzijds weergalmt de eigen stem,

bij eiken stap bijt zich de klem

van onzen hoogmoed vaster.

tot eenmaal Gij ons tegenkomt

en over onze angst gekromd,

den stolp neemt van onz’ oogen.

Krankzinnigen

Slaap, strijk uw overvulde booten:

gij, zonder heg of steg.

verdoolden, uitgestooten,

hier is voor u geen weg.

er is geen wederkomen

voor u naar dit vreemd land

van tot den dood vermoeide droomen

dan aan een kinderhand.

ROEL HOUWINK,