is toegevoegd aan je favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 5, 1931-1932, no 10, 1931

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EX-LIBRIS J. C. BARTEN-BRINKMEIJER

HOUTSNEDE LEX BARTEN

te brengen in een Kring. Er zullen drie groepen gevormd worden, n.1. van vrienden (A leden), verzamelaars (B leden) en ontwerpers (C leden). Het ligt in de bedoeling op gezette tijden een lijst te publiceeren, bevattende de adressen van leden-verzamelaars en -ontwerpers en wat er in ruil wordt aangeboden. Dan kunnen exposities worden georgansieerd en prijsvragen worden uitgeschreven, en kan den leden b.v. graphisch werk van de ontwerpers-leden tegen gereduceerden prijs worden aangeboden. Het lidmaatschap brengt een contributie mee van ƒ 1,— per jaar. Zie hier eenige grepen uit de circulaire. De heeren Johan Schwencke, Zuid-Binnencingel 23, Den Haag, en Ir. Eug. Strens, Van Zaeckstraat 13, Den Haag, die de leiding van de N.E.K. op zich hebben genomen, zijn gaarne bereid tot het geven van nadere inlichtingen.

Ook in het buitenland ik zinspeelde er reeds op zijn dergelijke kringen en vereenigingen. Zoo bestaat in Duitschland de „Ex Libris Verein , in Engeland de „Ex Libris Society en de „Bookplate Society ”, in Frankrijk de ~Société Frangaise de collectionneurs d’Ex Libris” en de „Archives de la Societe ; dan is er nog een „Oestreichische Ex Libris Gesellschaft” enz.

Van de in dit nummer afgedrukte boekmerken zijn een zestal afkomstig